HR og marked

HR-enheten er organisert under Fellestjenesten og ledes av HR-direktør Gaute Storås. HR-enheten har ansvar for personal, organisasjon og lønn. HR-direktøren er i tillegg leder av ansettelsesutvalg og ansettelsesråd. Enheten er delt inn i to team:

HR-enheten har tett samarbeid med personalkonsulentene ved studiestedsadministrasjonene i Halden og Fredrikstad