IT-drift

IT-drift har ansvaret for IT-tjenestene i høgskolen. Dette omfatter:

Knyttet til disse feltene har gruppen ansvar for planlegging, innkjøp, installasjon, tilpasning, drift og vedlikehold.

Organisasjon

IT-drift ledes og koordineres av IKT sjef Jørgen H. Grønlund, som har arbeidsplass ved studiested Halden.