Markeds- og kommunikasjonsenheten

Markeds- og kommunikasjonsenheten har et overordnet ansvar for høgskolens eksterne- og interne informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet, og skal være en operativ enhet for høgskolens ledelse. Målet er at enheten brukes av alle nivåer på høgskolen i arbeidet med å kvalitetssikre eksterne og interne budskap. Enheten ledes av informasjonssjef Tore Petter Engen.

Enheten har et overordnet ansvar for informasjon internt og eksternt, koordinere høgskolens markedsføringsinnsats herunder det hver enkelt avdeling utfører, og arbeide med strategier for høgskolens samlede profilering.

Enheten har ansvar for at ulike målgrupper finner relevant informasjon på våre hjemmesider. Dette innebærer blant annet å utvikle brukerorienterte og informative nettsider.

Enheten har i tillegg ansvar for oppgaver som medieovervåking og mediekontakt, forskningsformidling, større markedsføringsaktiviteter ved høgskolen, informasjonsmateriell, informasjonskanaler, sosiale medier og høgskolens grafiske profil.

Ønsker du å se hvilke regler som gjelder for bruk av Høgskolen i Østfold sin logo?

Remmen