Økonomi- og driftsenheten

Økonomienheten ledes av økonomi- og driftsdirektør Henrik Biørnstad og holder til i 3. etasje ved høgskolens hovedkontor på Remmen i Halden.

Økonomienheten har ansvar for høgskolens forvaltning av gjeldende økonomiregelverk. I dette ligger bl.a. ansvaret for høgskolens regnskapsføring og regnskapsrapportering, høgskolens prosesser for planlegging og budsjettering, høgskolens rammeverk for anskaffelser, samt forvaltning av høgskolens økonomisystemer. Enheten forestår også den løpende regnskapsføring og budsjettering for fellestjenesten, gjennomfører all fakturering, og er ansvarlig for gjennomføring av større anskaffelsesprosesser. Det tilhører også dens ansvar å forestå internkontroll innenfor alle ansvarsområder.

Økonomienheten samarbeider tett med lokale økonomi-team ved begge studiesteder.