Studieenheten

Studieenheten er organisert under Fellestjenesten og ledes av studiedirektør Beth Linde.
Studieenheten holder til i 3. etasje ved studiested Remmen, Halden og er inndelt i seks team:

Ansatte ved Studieenheten