Studiestedsadministrasjon Fredrikstad

Studiestedsadministrasjon Fredrikstad er den lokale administrasjonen for Avdeling for helse- og sosialfag, Avdeling for ingeniørfag og Akademi for scenekunst. Studiestedadministrasjonen ledes av administrasjonssjef Jan-Lorang Brynildsen.

Studiestedsadministrasjonen har et bredt spekter av oppgaver, og skal være den nærmeste administrasjonen for avdelingenes studenter i forbindelse med studieveiledning, eksamen, praksiskoordinering, timeplanlegging m.m. I tillegg skal de bistå avdelingen med økonomi, personal og annet administrative oppgaver. Resepsjonstjenester og sentralbord, trykkeri, posttjeneste, rengjøring og vaktmestertjeneste ligger også til studiestedsadministrasjonen.