Studiestedsadministrasjon Halden

Studiestedsadministrasjon Halden er den lokale administrasjonen for Avdeling for informasjonsteknologi, Avdeling for lærerutdanning og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Studiestedadministrasjonen ledes av administrasjonssjef Elin Corneliussen.

Studiestedsadministrasjonen har et bredt spekter av oppgaver, og skal være den nærmeste administrasjonen for avdelingenes studenter i forbindelse med studieveiledning, eksamen, praksiskoordinering, timeplanlegging m.m. I tillegg skal de bistå avdelingen med økonomi, personal og annet administrative oppgaver. Resepsjonstjenester og sentralbord, trykkeri, posttjeneste, rengjøring og vaktmestertjeneste ligger også til studiestedsadministrasjonen.