Høgskolens samlede administrasjon

Høgskolen i Østfold sin samlede administrasjon består av en fellesadministrasjon og to studiestedsadministrasjoner.

Fellesadministrasjonen består av ti enheter som rapporterer direkte til direktør/avdelingsledere. Disse enhetene er :

Oversiktskart for Fellesadministrasjonen

Fellesadm2017jan.jpg

BESØKSADRESSE: 3. etasje ved Høgskolen i Østfold, studiested Halden
ÅPNINGSTIDER: Kl. 08.00–15.45 mand.-fredag (kl. 9–15.00 fra 15.5-14.9)