Norwegian Theatre Academy

Norwegian Theatre Academy offers a unique undergraduate education in theatre. We welcome aspiring performing artists and scenographers who wish to explore the interaction between visual art and theatre, between theatre and society, and between theory and practice.

Read more on our english pages
Vant årets utdanningskvalitetspris

Publisert: 04.12.2017 15:00 av Bård Halvorsen

Utdanningskvalitetsprisen 2017 ved Høgskolen i Østfold er tildelt Akademi for scenekunst ved professor Serge von Arx for arbeid utført ved HiØs masterstudium i scenografi.

SergeVanArxFotoNinaSFredheim.jpg

PRISVINNER: Serge von Arx er her avbildet da masterstudiet ved Akademi for scenekunst ble innviet i 2014. Foto: Nina S. Fredheim, HiØ

Utdanningskvalitetsprisen 2017

Prisen ble delt ut på HiØs julebord for ansatte fredag 1. desember 2017. 

Prorektor uttalte da følgende på vegne av juryen: 

– Det er mottatt to gode søknader til årets utdanningskvalitetspris. Det var derimot en av søknadene som skilte seg ut og som svarte godt på alle de sentrale kriteriene for prisen.

– Innenfor masterstudium i scenografi har Akademi for scenekunst inngått avtaler med Norsk Teknisk Museum som muliggjør at studentene kan delta i museets forskning omkring planlagte utstillinger og andre forskningsaktiviteter. Avtalen gjør at studentene får anledning til å produsere sine masterprosjekter ved museet. I tillegg får ansatte ved akademiet anledning til å forske på det utvidede scenografibegrepet.

– Tiltaket er en del av det organiserte masterstudiet og har allerede skapt stor oppmerksomhet, særlig med tanke på prosjekt «Grossraum», der alle studentene i kull 2015-2017 blant annet deltok i workshop med Norsk Teknisk Museum.

– Prosjektet hadde fokus på tvangsarbeid i Norge under 2 verdenskrig.

I søknaden tydeliggjør Akademi for scenekunst at tiltakene har vært nyskapende og bidratt vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten. Tiltakene er utført i aktivt samarbeid mellom studenter, undervisnings- og forskningspersonale, samt eksterne aktører. Dette har bidratt til positive resultater i utdanningen.

– Utdanningskvalitetsprisen tilfaller således Akademi for Scenekunst ved professor Serge von Arx, sa prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Prisen ble fredag mottatt av Ann Berit Løland og Pea Hov fra Akademi for scenekunst.

Utdanningskvalitetsprisen2017.jpg

Bilde tatt ved prisutdelingen, fra venstre: Anne Berit Løland, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen og Pea Hov. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

Kriterier for Utdanningskvalitetsprisen ved HiØ

Kriteriene for prisen er at tiltakene bør være nyskapende og bidra vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten.
• Det må dokumenteres at tiltakene utføres i aktivt samarbeid mellom studenter, undervisnings- og forskningspersonale og eventuelt andre aktører.
• Det må også dokumenteres at tiltakene har ført til positive resultater i utdanningen.

Prisen på 50.000 kroner tilfaller den fagenhet som prisvinnerne tilhører, og skal brukes av prisvinnerne til tiltak som videreutvikler utdanningskvaliteten.