Norwegian Theatre Academy

Norwegian Theatre Academy offers a unique undergraduate education in theatre. We welcome aspiring performing artists and scenographers who wish to explore the interaction between visual art and theatre, between theatre and society, and between theory and practice.

Read more on our english pages
Kunststipendiat disputerer med “Capto Musicae” på Akademiet

Publisert: 15.11.2017 10:00 av Ann-Kristin Johansen-SSAF

I 2013 startet scenekunstner Øystein Elle sitt spennende forskningsprosjekt “Capto Musicae” som stipendiat ved Akademi for scenekunst. Nå er han ved veis ende.

Kunststipendiat Ãystein Elle disputerer ved Akademi for scenekunst 18.november.

DISPUTERER: Kunststipendiat Øystein Elle disputerer ved Akademi for scenekunst 18.november. 

Lørdag 18.november klokken 12.00 er det klart for Elles disputas på Høgskolen i Østfold og Akademi for scenekunst. Det er gjennom det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid at Øystein Ellen har vært tilknyttet Akademi for scenekunst i perioden 2014-2017. I løpet av perioden har han blant annet utviklet og vist scenekunstneriske arbeider,  både soloforestilling og større musikkteaterverk. Han har komponert musikk til forestillingen Tsjernobyl Fortellinger, og han har veiledet skuespillere  og skuespillerstudenter i utvidet vokal og musikalsk praksis og tverrkunstnerisk komposisjon. Elle har  vist sine forestillinger, og  holdt foredrag og workshops knyttet til sitt kunstneriske utviklingsarbeid i flere byer i Norge i tillegg til i København og Tokyo.

Se Elles profil på Høgskolen i Østfold.

Altoppslukende

«Siste fire år med særs spennende og relativt altoppslukende kunstnerisk arbeid og forskning nærmer seg sin endelige avrunding, skriver kunstneren på sin facebook-profil.

Navnet på Elles forskningsprosjekt er «Capto Musicae - Creating sonic and musical theatre in a contemporary artistic context. Om prosjektet har han tidligere uttalt:
«I mitt stipendiatprosjekt utforsker jeg nye muligheter for tverrkunstnerisk musikkteater , via utvidet vokal praksis som et kompositorisk verktøy.»

På prosjektets bloggside kan du lese mer om utviklingen av prosjektet og bakgrunnen for dette. Ifølge Elle er målet med prosjektet «to create musical, sonic and visual works for theatre, developing methods in which texts, sounds, scenic and kinetic elements can come together as equivalent elements.»

Elles virke er både som komponist , instruktør, sanger og skuespiller, en skapende og utøvende scenekunstner som arbeider i en dialog mellom musikalske og teatrale former. På sin egen blogg beskriver han seg slik:

I am a singing performer—not just a singer, if anyone ever is. That is, I am someone who takes the signs that other people produce—sounds, written words, images, gestures—and then responds to them, changes them, re-creates them in new contexts, as part of a long tradition of experimenting with the production of meaning through performance.

Verdenspremiere i Tokyo

Elle er blant annet inspirert av barokkens og det tjuende århundres avantgarde-estetikk, eksperimentelle tilnærminger til stemmen i teaterkunsten, i heavy rock, i (post) punk og i støy-musikk. Fra dette soniske og visuelle ståstedet utvikler han former for musikkteater der stemmen, de romlige, visuelle, tekstlige og de kinetiske elementene spiller likeverdige roller, som stemmer i polyfone musikkverk.

I januar i år hadde Elle verdenspremiere på forstillingen Capto Musicae´s "The Loner - Klaus Nomi" på  Theater X i Tokyo. Andre internasjonale samarbeid inkluderer den Neo-Futuristiske Barokk-Trash Operaen "Decadence and Decay", som ble utviklet i New York i 2015.

Elle har også fremført konsertforestillingen «Territorium» i både Stavanger og i Tokyo og i Fredrikstad i forbindelse med Akademi fr scenekunst sitt 20-årsjubileum i oktober 2016. I oktober 2016  arrangerte han festivalen "Sonic Harvest" hvor "Stuffed Camel", et av Capto Musicae sine hovedverk fikk sin offentlige urpremiere. I tillegg til tre visninger av "Stuffed Camel" inkluderte "Sonic Harvest"  konserter med noen av de  nasjonale og internasjonale kunstnerne som Elle har samarbeidet med i løpet av stipendiatperioden. 
Mer om Sonic Harvest kan du lese her.

Har åpnet nye dører

Forskningsprosjektet Cato Musiae har resultert i mange samarbeidsprosjekter som har ledet til har åpnet nye dører for Elle som utøvende kunstner.
«Through the broad international network of artists connected to the Norwegian Theatre Academy (NTA), already-existing partnerships have deepened, and new collaborations have been established», skriver han på sin bloggside.

Øystein Elles disputas er den andre i regi av Akademi for scenekunst. Arrangementet er åpent for alle, men det er et begrenset antall plasser. Gjester vil bli møtt innenfor hovedinngangen ved Servicetorget.
Kart og veibeskrivelse

Bedømmelseskomiteen vil bestå av professor emeritus Bjørn Kruse (1. opponent), head of directors programme at the Danish National School of Performing Arts / linjeansvarlig sceneinstruktion ved den Danske Scenekunstskole Inger Eilersen (2.opponent) og førsteamanuensis Electa Behrens (komitéleder). Den som vil lede disputasen er kunstnerisk leder for scenografiutdanningen ved Akademi for scenekunst, professor Serge von Arx.

Her finner du mer om studietilbudet og forskningsarbeidet ved Akademi for scenekunst.