Studiene i scenekunst

Neste opptak til våre bachelorstudier: Våren 2019

Akademi for scenekunst tilbyr BA studier som er en treårig profesjonsutdannelse i henholdsvis skuespill og scenografi. 

Målet er å utdanne spesialiserte scenekunstnere som kan kombinere ferdigheter, kunnskap og metoder fra andre kunstarter som musikk og komposisjon, dans og koreografi, performance og konseptkunst, arkitektur og billedkunst. Utdanningen fokuserer på samtidens tverrfaglige uttrykk som har utviklet seg gjennom den vestlige avantgarde tradisjonen i kunst og teater fra tidlig 1900-tall frem til samtidens hybride uttrykk.

Studiet krever at studentene deltar i komplekse, eksperimentelle teaterproduksjoner, så vel som i kontinuerlig ferdighetstrening. Det kreves at studentene opparbeider stor metodebevissthet i forhold til et mangfold av produksjonsprosesser. Det er et viktig mål å utdanne profesjonelle scenekunstnere som kan arbeide både kollektivt og selvstendig, og som har et reflektert og analytisk forhold til teatrets forskjellige uttrykksformer.

Studienes kunstneriske profil

Studienes kunstneriske profil er inspirert av internasjonal scenekunst hvor persepsjon av bilder, rom, lyd og bevegelse er likestilte elementer. Scenekunst som eksperimenterer  med klassikere og sammenstillinger av kunstartene blir brukt som referanser for en undersøkende forståelse av hvor teaterkunstens utfordringer finnes i dag. Forskjellige former for samspill mellom scenografi (rom) og skuespill (mennesker og deres handlinger) er vesentlig i utdannelsen. Det er fokus på å opparbeide reelt kunstnerisk samarbeid mellom studentene og å skape reelle og utfordrende møter mellom studenter og scenekunstnere fra flere forskjellige land og kunsttradisjoner.

Linje for scenografi

Linjen skal utdanne scenografer som kan utvikle konsepter for ulike former for scenekunst: fra komplekse teaterproduksjoner ved store teatre til prosjekter for eksperimentelle rom - og tidsbaserte kunstuttrykk. Utdanningen legger stor vekt på å oppøve studentenes  evne til presis visuell kommunikasjon ved bruk av tegninger, modeller og digitale medier. 

Samarbeid med skuespillerstudentene inngår som en viktig del av studiet. Studiet henvender seg til unge kunst- og teaterinteresserte fra inn- og utland, som har et ønske om å ta en bachelorutdanning i scenografi. Tidligere utdanning innen billedkunstfag er normalt en fordel, men ikke en forutsetning for å søke om opptak.

Linje for skuespill

Linjen skal utdanne skuespillere og utøvere som ved bevisst bruk av kropp, stemme og bevegelighet kan iscenesette tekst, utvikle koreografi og konsepter som kan inngå i visuelle komposisjoner. Linjen for skuespill utdanner  skuespillerne til både å arbeide selvstendig med scenekunstproduksjon og å fortolke roller eller rollefunksjoner i produksjoner iscenesatt av instruktører, koreografer eller andre kunstnere.

Samarbeid med scenografistudentene inngår som en viktig del av studiet. Studiet henvender seg til unge kunst- og teaterinteresserte fra inn- og utland, som har et ønske om å ta en bachelorutdanning i skuespillerkunst. Bakgrunn fra teater- og performance arbeid kan være en fordel, men er ikke en forutsetning for å søke om opptak.

STUDIEPLANER:

bachelorstudium i scenografi 2015-2018
bachelorstudium i skuespill 2015-2018
bachelorstudium i scenografi 2013-2016
bachelorstudium i skuespil 2013-2016