Neste søknadsfrist: 1.mars 2018

Fra januar 2015 kunne Akademi for scenekunst tilby et toårig masterprogram i scenografi som det første i sitt slag i Skandinavia. Fra 2018 tilbyr vi også et toårig masterprogram i performance.
Begge masterprogrammene har  søknadsfrist 1.mars 2018 med oppstart i august samme år. 
Alle søknader må leveres elektronisk via Søknadsweb. For søkere til akademiets masterstudier åpner søknadsportalen i januar.

For mer informasjon om masterprogrammet i scenografi og hvordan du søker klikk her.
For mer informasjon om masterprogrammet i performance og hvordan du søker klikk her.

Fasiliteter ved Akademi for scenekunst

Akademi for scenekunst flyttet i 2011 inn i nye tilrettelagte bygninger og har eksklusiv råderett over en fullt utstyrt Black Box på 300m2 , et Romlaboratorium på 155 m2 , en Tegnesal på 85 m2 , en Dansesal på 170 m2 , og flere mindre prøvesaler og øvingsrom, en lyd- og medialab, samt et materialbibliotek og individuelle arbeidsstasjoner for scenografistudenter, datamaskiner med standard programvare for video , lyd , foto redigering samt AutoCAD til studentenes disposisjon. Alle saler og øvingsrom er utstyrt med et lydanlegg og projektor.