Masterprogram i scenografi

Fra januar 2015 kunne Akademi for scenekunst tilby et to-års Masterstudie i scenografi som det første i sitt slag i Skandinavia. Studentene skal tilegne seg evnen til å kunne arbeide selvstendig som kunstnere, til å kunne forske , utvikle og implementere kunstneriske og arkitektoniske prosjekter i det brede feltet av scenografi, innenfor kollektive og individuelle prosesser. Ferdig utdannet vil studentene ha kvalifikasjoner i samsvar med avansert kunnskap om det utvidede felt av scenografi for scenekunst, muséer og utstillingsdesign, design for film - og videoproduksjon, samt i kunst for urbane og andre offentlige rom. Ferdig utdannede studenter vil være kvalifisert for å søke opptak til det norske Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid.
Kontaktperson ved Akademi for scenekunst: Professor Karen Kipphoff

Studieprogrammet

Studiet er basert på eksperimentelle kunstneriske laboratorier og gjennomførte produksjoner, samt undervisning i teori og metode gjennom fire semestre, der det siste semestret er dedikert til ferdigstillelse av masteroppgaven; kunstnerisk produksjon og tilhørende kritisk refleksjon. Studentgruppen vil bestå av maksimum 5 studenter. Undervisningen vil være tilpasset den spesifikke studentgruppens behov og være satt sammen av selvstudier, seminar, workshops og ekskursjoner. Studiet åpner også for utveksling.

Studentenes endelige masteroppgave - produksjon kan bli realisert på grunnlag av samarbeidsavtaler med høgskolens samarbeidspartnere. 

Programmet er akkreditert av NOKUT i henhold til norske og europeiske standarder og tildeler 120 studiepoeng.

Studieplan 2015-2017

Undervisning

Internasjonalt anerkjente gjester så vel som fast tilknyttede fagpersoner vil gi undervisning i både praksis og teori. Undervisningen er organisert som individuell og gruppevis veiledning. Studentene tildeles en personlig veileder, som vil følge dem fra studiestart og sikre studieprogresjon gjennom hele programmet. Progresjon i studiene er ytterligere sikret ved semester evalueringer og tilbakemeldinger på slutten av hvert semester. Undervisningsspråk er engelsk.

Fasiliteter ved Akademi for scenekunst

Akademi for scenekunst flyttet i 2011 inn i nye tilrettelagte bygninger og har eksklusiv råderett over en fullt utstyrt Black Box på 300m2 , et Romlaboratorium på 155 m2 , en Tegnesal på 85 m2 , en Dansesal på 170 m2 , og flere mindre prøvesaler og øvingsrom, en lyd- og medialab, samt et materialbibliotek og individuelle arbeidsstasjoner for scenografistudenter, datamaskiner med standard programvare for video , lyd , foto redigering samt AutoCAD til studentenes disposisjon. Alle saler og øvingsrom er utstyrt med et lydanlegg og projektor.

Hvem kan søke?

Vi søker kandidater med bachelorgrad i scenografi eller kandidater med relevant bakgrunn innen arkitektur, billedkunst eller andre relaterte kunstfelt.

Studiene er gratis, men norske statsborgere og personer med fast opphold i Norge kan å søke om studiefinansiering i Lånekassen: http://lanekassen.no

Gjennomført studie kvalifiserer for søknad om Diversestipend for nyutdannede kunstnere via Norsk Kulturråd, som forvalter Statens Kunstnerstipend.

Søknad 

Søknaden skal være på engelsk og inneholde dokumentasjon på relevant utdanning, en CV og portfolio (maks 15 A4 sider med fokus på siste fem år) som viser din bakgrunn og relevant erfaring.
Søknaden må også inneholde en Prosjektbeskrivelse Masteroppgave-Produksjon som består av:

Det er bare mulig å søke elektronisk via Søknadsweb.
Har du spørsmål om opptaket så send en mail til studier-fred@hiof.no