Om NTA

"NTA educates for the future, it equips the students to a meaningful life on various stages, in sync with a market, which is continuously evolving and changing. NTA enriches Norwegian stage arts. " 

Sven Åge Birkeland, BIT-teatergarasjen

Akademi for Scenekunst tilbyr to unike bachelorprogram i skuespill og scenografi. I tillegg til masterprogram i scenografi tilbyr vi også fra høsten 2018 et masterprogram i performance. Vi fostrer den enkelte students individuelle kunstneriske uttrykk: du kommer til akademiet for å finne ut av hva slags kunstner du er.

Utdanningen omfavner både historiske og dagens strømninger innen scenekunst. Studentene møter særlig metoder som trekker veksler på den vestlige avantgarde tradisjonen i kunst og teater fra tidlig 1900 – tall frem til samtidens hybride uttrykk. I praksis er utdanningen tverrfaglig og bruker metoder og teknikker fra andre kunstarter som musikk og komposisjon, dans og koreografi, performance og konseptkunst, arkitektur og billedkunst.

Vi hjelper studentene med å utvikle seg kunstnerisk, og vi forbereder dem på å møte de profesjonelle kravene som stilles til dem i samarbeid med andre kunstnere og gjennom produksjon av egne prosjekter.

open_studio.jpg

Studier ved Akademi for scenekunst

Akademi for Scenekunst er et møtested for studenter og kunstnere fra hele verden som gjennom forskning og kunstnerisk eksperimentering bidrar til å skape morgendagens kunstuttrykk.

Hvor arbeider våre tidligere studenter?

Tidligere studenter arbeider som skuespillere og scenografer i frie sceniske prosjekter og i de fleste norske teaterinstitusjoner. De jobber i film og på TV. De danner sine egne kompanier som turnerer både nasjonalt og internasjonalt og skårer høyt ved Kulturrådets tildelinger til prosjektstøtte. De arbeider med dansekompanier, som utstillingsdesignere, som performancekunstnere og med installasjoner og lydkunst. Vi utdanner profesjonelle kunstnere som kan arbeide på tvers av disipliner og i alle relevante sammenhenger innenfor scenekunst.

Noen tidligere studenter:

stop_being_poor.jpg
“Stop Being Poor” by proxy. PHOTO: Kraft Angerer

"The academy creates a forum in which students work together with professionals to explore new directions in performance. It is hard to find a more ideal environment to work in."
Robert Johanson, Actor and director (US)

Kjønn og rase

På bakgrunn av en pågående debatt om hvordan kjønn gestaltes i Nordiske skuespillerutdanninger, og hvordan rase er mangelfullt representert i norsk teater, ønsker Akademi for scenekunst å si noen ord om hvor vi står i forhold til problemstillinger knyttet til disse perspektivene.

Akademi for Scenekunst er en tverrfaglig og eksperimenterende utdanning. Det innebærer at skolen utforsker nye metoder for både pedagogikk, estetikk og utviklingen av nye uttrykk. Et slikt arbeid innebærer å stille spørsmålstegn til det bestående på alle nivåer. Vi spør hvordan og hvorfor konvensjoner har oppstått og forsøker å se om det finnes andre måter å forstå og fremstille virkeligheten på. Dette betyr at vi også stiller oss kritisk til idéer om hvordan kjønn og rase representeres på en scene og i samfunnet for øvrig.

Akademiet er den første scenekunstutdanningen i Norge som underviser i kritisk teori. Studentene får innblikk i feminisme, queer-teori og rase/postkolonial teori. Grunnen til at akademiet underviser i kritisk teori er fordi skolen legger vekt på å utdanne kunstnere. I tillegg til ferdighetsfag innebærer det å få innsikt i filosofiske og samfunnsmessige strømninger som påvirker utviklingen av kulturen, for å finne et engasjement som kan fylle kunsten de skaper med innhold.