Avdeling for helse og velferd

Høgskolens avdeling for helse og velferd er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og tilbyr bachelor, masterstudier, og videreutdanninger innenfor områder som sykepleie, vernepleie, barnevern, sosialt arbeid og velferd. Avdelingen har gode yrkesrettede utdanninger, med eget velutstyrt ferdighetssenter til bruk for studentene.Hva skjer når vi googler helsen vår?

Publisert: 20.11.2017 12:15 av Nina Skajaa Fredheim

FOREDRAG på Litteraturhuset. De fleste av oss er hyppig on-line for å finne svar på spørsmål om sykdom, symptomer og mulige behandlinger.  Men er det lurt?

Google_COLOURBOX16904202.jpg

Fotoillustrasjon: Colourbox.com. 

”Alle” har utstyret de trenger for å kople seg på nett lett tilgjengelig for å søke raske svar.

Samfunnsforskerne sier at vi har entret Det digitale samfunnet, men hva betyr dette for deg og meg i det daglige og for vår helse? Er det slik at teknologiske fremskritt gir oss bedre helse? 

Eller er det slik at helseteknologien kommer til å gi oss stadig flere bekymringer? Hvilken betydning har det for våre muligheter, trygghet og sikkerhet? 

Dette er spørsmål som blir belyst i foredraget av professor Anna Lydia Svalastog ved Høgskolen i Østfold.

Svalastog underviser ved Avdeling for helse og velferd ved HiØ, innen fagområdet psykososialt arbeid. Hun er fortiden også aktivt med i et internasjonalt nettverk av forskere som ser på konsekvensene av det digitale samfunnet innenfor helseaspektet.

Se Svalastog sin faglige profil.

For mer informasjon om forskernettverket innen helse og teknologi sjekk ut:

http://knowledge-landscapes.hiim.hr/​ 

Psychosocial Work Research Group ved Høgskolen i Østfold

AnnaLydiaSvalastog.jpg

Professor Anna Lydia Svalastog ved HiØ. Foto: Privat.