Forskning og utvikling ved Avdeling for helse og velferd

Avdelingens FoU-grupper (Research groups)

Nettverk for kvinnelige forskere - Kvinnforsk


Lokalt FoU-utvalg

Kontaktperson: FoU-leder og prodekan Stefan Sütterlin
Telefon:
Epost: stefan.sutterlin@hiof.no