Internasjonalisering lokalt på Avdeling for helse og velferd

Avdelingen har samarbeidsavtaler med flere utenlandske universiteter og høgskoler. Gjennom disse avtalene er det mulig å ta deler av studiet i utlandet.

Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

Kristin Myhre (Førstelelektor / Internasjonal leder)
69 30 31 07
Kristin.Myhre@hiof.no

For å se en oversikt over alle land som Høgskolen i Østfold
har samarbeidsavtaler i klikk her.ENM for sykepleiestudenter

European nursing module network (ENM) er et nettverk mellom institusjoner som utdanner sykepleiere. Nettverket ble opprettet i 1994.
Lenke til nettverkets websider