Internasjonalisering lokalt på Avdeling for helse og velferd

Avdelingen har samarbeidsavtaler med flere utenlandske universiteter og høgskoler. Gjennom disse avtaler er det mulig å ta deler av studiet i utlandet. Nedenfor finnes en oversikt over de institusjoner som vi har avtaler med.

Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

Kristin Myhre (Førstelelektor / Internasjonal leder)
69 30 31 07
Kristin.Myhre@hiof.no

Land Institusjon
Type avtale Hva avtalen omfatter

Australia

Queensland University of Technology, Brisbane

Bilateral

Praksis- og/eller teoristudier i sykepleie (5.semester) , barnevern og sosialt arbeid (4. semester). Ett semester.

Bolivia

Misjonsalliansen

 

Praksisstudier, BSV 3 måneder, 3.studieår

Brasil

 CEPAS

Bilateral

Praksisstudier, BSV 3 måneder, 3. studieår.

Danmark

University College Sjælland

Roskilde Amts Sygeplejeskole

Næstved

Nordplus

Praksisstudier i sykepleie. 2 - 3 måneder, 2. eller 3. studieår.

 

Professionshøjskolen UCC

Nordplus

Praksisstudier, BSV 2- 3 måneder, 2. eller 3. studieår

England

University of Northampton

Erasmus

Praksisstudier i sykepleie 3 måneder, 3. studieår.

Filippinene

Misjonsalliansen

 

Praksisstudier, BSV 3 måneder, 3. studieår

Finland

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

Nordplus

Praksisstudier, BSV 2 - 3 måneder, 2. eller 3. studieår.

 

Saimaa University of Applied Sciences

Nordplus

Praksisstudier i sykepleie 2 - 3 måneder, 2. eller 3. studieår.

 

Arcada

Erasmus 

Praksisstudier, BSV 3 måneder, 3. studieår.

Namibia

Namibiaforeningen

 Bilaterial

Praksisstudier, BSV 3 måneder, 3. studieår

Nord-Irland

University of Ulster, Londonderry

Erasmus

Praksisstudier i sykepleie og vernepleie 3 måneder, 3. studieår.

Sverige

Hõgskolan Vãst

Nordplus

Praksisstudier i sykepleie 2 - 3 måneder, 2. eller  3 studieår.

Sør-Afrika

Nelson Mandela Mentropolitan University

Bilaterial

Paksis- og teoristudier, sykepleie 5.semester

USA

Augsburg College, Minneapolis, Minnesota

Bilateral

Praksis- og teoristudier, BSV (6.semester).

Østerrike

The University of Applied Sciences, FH Campus Wien

Erasmus

Praksisstudier i sykepleie, 3 måneder, 3. studieårENM for sykepleiestudenter

European nursing module network (ENM) er et nettverk mellom institusjoner som utdanner sykepleiere. Nettverket ble opprettet i 1994.
Lenke til nettverkets websider