Mentorordningen Nattergalen på Høgskolen i Østfold

Barne- og likestillingsdepartementet startet opp mentorordningen Nattergalen ved åtte høgskoler og universiteter i 2008. Høgskolen i Østfold var en av de åtte utvalgte lærestedene.

Nattergalen er et tilbud til barn mellom 8 og 12 år ved utvalgte barneskoler i Fredrikstad kommune. Studenter på bachelor i barnevern er mentor for et barn gjennom ett skoleår. Mentorene skal være en venn og et forbilde og finne på ulike aktiviteter med barna. Dette vil bidra til at barna får bedre selvtillit, bedre sosiale ferdigheter. Mentorene skal også være en døråpner og inspirere barna til å fullføre skolegang, ta høgere utdanning og komme inn i arbeidslivet. Mentorene skal lære å være sammen med og snakke med barn som har andre erfaringer og kanskje et annet morsmål enn dem selv. De skal ta med seg kunnskapen inn i jobben i barnevernet og øke sin kultursensitivitet i møtet med barn og voksne. Å være mentor i Nattergalen ved Høgskolen i Østfold er likestilt med praksiserfaring og inngår i studieplanen til Bachelor i barnevern.  

Hensikt og Målsetting Barna

Mentor

Målsetting

Mentorrollen
Som mentor møter man barnet med nysgjerrighet og et åpent sinn, og tenker uti fra barnets positive sider. Uti fra dette dannes begynnelsen til en relasjon som kan bestemme hva mentoren og barnet kan gjøre sammen når de treffes. Å være MENTOR innenfor Nattergalen innebærer at en bruker seg selv i relasjonen til et barn.

Det finnes visse rammer for relasjonen: den har en begynnelse og en slutt. Det handler om å treffes én gang i uken i 2- 3 timer i perioden oktober til mai.


Kontaktperson for tiltaket ved Høgskolen i Østfold er høgskolelektor Nita Ørmen, nita.ormen@hiof.no.

Les mer om The Nightingale Mentoring NetworkSaker om Nattergalen i Høgskoleavisa

Nattergalen ble tildelt Høgskolen i Østfolds Utdanningskvalitetspris for 2014
Internasjonal konferanse om Nattergalen
Tre år med Nattergalen
Årsavslutning for Nattergalen
Karneval for barna i Nattergalen
Nattergalen i praksis
Barnas juletre på Kråkerøy