Avdeling for informasjonsteknologi

Avdeling for informasjonsteknologi er lokalisert på Remmen i Halden, og har ca. 500 studenter og 25 ansatte. Dette utgjør det største IKT-miljøet i norsk høgskolesektor. Avdelingen samarbeider tett med næringslivet for å sikre et faglig godt studietilbud som gjør IT-kandidatene attraktive i arbeidsmarkedet, bl.a. gjennom avdelingens Advisory Board for IT-studier. Avdelingen tilbyr bachelor, master, årsstudier innen digitale medier, informatikk, informasjonssystemer og dataingeniørfag. Rekordhøyt opptak til grunnstudier ved HiØ

Publisert: 19.07.2016 11:00 av Tore Petter Engen

– Rekorden på 3330 førsteprioritetssøkere i april har gitt et svært godt resultat i årets opptak, noe vi er svært godt fornøyd med, sier høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes ved Høgskolen i Østfold. Dette viser årets tall fra Samordna opptak som ble publisert i dag.

Rekordhøyt opptak til våre grunnstudier

Det er gitt totalt 2547 tilbud fra Høgskolen i Østfold gjennom Samordna opptak i år. Dette tilsvarer en økning på 28 prosent sammenlignet med 2015. Totalt er det ventelister på 25 av de utlyste grunnstudiene ved høgskolen. Det er 3395 søknader på venteliste, som er hele 15 prosent mer enn i fjor.

– Det er fortsatt et stort press på våre studier innen helse- og sosialfag, med svært lange ventelister. Dette til tross for en økning i antall studieplasser fra 2015 til 2016, sier høgskoledirektøren. Etter hovedopptaket er det fremdeles 2428 søknader på venteliste ved våre fem bachelorstudier ved Avdeling for helse- og sosialfag etter at det er gitt ut 670 tilbud.

Det er gode opptakstall til barnehagelærerutdanningene og det er ventelister ved flere av årsenhetene ved Avdeling for lærerutdanning. I tråd med den nasjonale trenden, har også vi en nedgang i antall kvalifiserte søkere til grunnskolelærerutdanningene.

Det er fortsatt svært gode opptakstall ved våre språk og økonomiutdanninger.

Ved våre teknologiutdanninger er det også fremgang. Vi har totalt sendt ut 171 flere tilbud via Samordna opptak og spesialordninger for ingeniørutdanningen i år enn i fjor. Dette fordeler seg på 101 flere tilbud til ingeniørutdanningene og 70 flere tilbud til datautdanningene.

Høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes– Samlet sett er årets opptak svært godt, og vi ser en god utvikling på de fleste av våre studier, noe som viser at vi er en populær høgskole i vekst, sier høgskoledirektøren. Alt i alt hadde Høgskolen i Østfold 1,8 førsteprioritetssøkere per studieplass.

Det er fortsatt muligheter for å søke opptak til ledige studieplasser. Høgskolen lyser disse plassene ut gjennom www.samordnaopptak.no fra 20. juli, og utlysningene vil bli oppdatert hele sommeren fram mot studiestart.

– Det lønner seg likevel å være tidlig ute, da de normalt fylles fort opp, sier høgskoledirektøren.

Studiestart ved Høgskolen i Østfold, er tirsdag 16. august. Denne dagen avholdes det et stort fellesarrangement for alle nye studenter på Remmen i Halden.

Kontaktperson for presse/media:

Mer informasjon:

Tabell som viser ventelister og opptakstall per studium