Avdeling for informasjonsteknologi

Avdeling for informasjonsteknologi er lokalisert på Remmen i Halden, og har ca. 600 studenter og 30 ansatte. Dette utgjør det største IKT-miljøet i norsk høgskolesektor. Avdelingen samarbeider tett med næringslivet for å sikre et faglig godt studietilbud som gjør IT-kandidatene attraktive i arbeidsmarkedet, bl.a. gjennom avdelingens Advisory Board for IT-studier. Avdelingen tilbyr bachelor, master, årsstudier innen digitale medier og design, informatikk, informasjonssystemer og dataingeniørfag. Ville hjelpe de svake i samfunnet

Publisert: 17.08.2016 14:25 av Mari Kristine Buckholm

De fem vinnerne av Laurbærbladet 2016 utviklet en app for å hjelpe barn som blir mobbet.

Vinnerne.jpg

PRISVINNERNE: Jon Vegard Gribsrød (fra venstre), Jim Erik Melby, Kamil Lipski, Lasse André Fløien og Mohamad Haissam Jalloul fra Avdeling for informasjonsteknologi. Foto: Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold

– Teknologi kan brukes til mye. For eksempel til å utvinne og tjene penger på olje. Vi tenkte at det blir feil om ikke teknologien også kan komme til nytte for de svakere gruppene i samfunnet. Det er bakgrunnen for prosjektet, forteller gjengen som tirsdag mottok prisen Laurbærbladet for bachelorarbeidet de leverte i vår.

Informatikkstudentene Mohamad Jalloul (22), Lasse André Fløien (24) og Kamil Lipski (24) samt informasjonssystemer-studentene Jon Vegard Gribsrød (28) og Jim Erik Melby (40) jobbet sammen om vinnerprosjektet Informasjonsflyten rundt mobbing og utvikling av en teknologisk løsning.

– Åpenbart et problem

– Moro! Det var jo overraskende, men vi visste at vi hadde valgt et samfunnsnyttig tema, sier Gribsrød etter at prisvinnerne mottok hver sin blomst, diplom og, ikke minst, heder og ære under åpningsseremonien i gymsalen tirsdag ettermiddag.

Målet var å utarbeide teknologiske løsninger for å redusere mobbing blant barn og unge. Oppgaven ble utført i nært samarbeid med oppdragsgiver Oss Mot Mobbing, og arbeidet var todelt: Å kartlegge hvordan informasjonen flyter blant de involverte aktørene, og utvikle en app som kan støtte dem som blir mobbet, med vekt på mulighet for varsling og informasjon om rettigheter og støtteapparat.

– Mobbing er åpenbart et problem. Så vi ønsket først å finne ut av hvor problemet ligger, og deretter se om det faktisk er mulig å benytte teknologi også på dette feltet, forklarer Gribsrød.

Lovord fra rektor

Og den oppgaven løste de med glans.

– Det er imponerende av studenter fra en IT-avdeling å levere et solid stykke samfunnsvitenskapelig forskning for deretter å benytte resultatene som grunnlag for utvikling av en app som kan støtte dem som blir mobbet, samt å designe et komplett digitalt system hvor app-en er en sentral komponent, sa rektor Hans Blom fra scenen.

– En laurbærkrans er jo det tradisjonelle symbolet for at man har utført noe helt spesielt. Vårt Laurbærblad er ikke en hel krans, men et stort og fint laurbærblad – som kanskje symboliserer starten på en laurbærkrans, påpekte Blom.

Samfunnsnyttig

Det mest oppsiktsvekkende funnet studentene gjorde, var at lærere og elever ofte har svært forskjellige oppfatninger av hva mobbing er.

– Det finnes ingen felles definisjon. Det fantes heller ikke noe statistikk eller tall på hvor mange barn ved hver skole som faktisk blir mobbet, påpeker Jim Erik Melby.

– Tanken vår er at elever på barne- og ungdomsskolen som føler seg mobbet, skal ha en trygg måte å melde fra på, forklarer Gribsrød.

– De går inn og velger hva slags type mobbing det er snakk om. Fysisk, digital eller psykisk. Videre skriver de hva det gjelder. I det systemet vi beskrev, vil rektor ved skolen alltid få melding om mobbingen. I tillegg kan eleven selv velge hvem andre som skal få beskjed, utdyper Melby.

Håper app-en tas i bruk

Foreløpig er applikasjonen de utviklet bare en prototype, men på sikt håper de uteksaminerte HiØ-studentene at app-en skal tas i bruk i grunnskolen.

– Oppdragsgiver (Oss Mot Mobbing) ønsker å ferdigstille protypen og bruke den, og deretter finne en pilotkommune for å teste ut hele systemet, røper Melby.


Om Laurbærbladet