Avdeling for informasjonsteknologi

Avdeling for informasjonsteknologi er lokalisert på Remmen i Halden, og har ca. 600 studenter og 30 ansatte. Dette utgjør det største IKT-miljøet i norsk høgskolesektor. Avdelingen samarbeider tett med næringslivet for å sikre et faglig godt studietilbud som gjør IT-kandidatene attraktive i arbeidsmarkedet, bl.a. gjennom avdelingens Advisory Board for IT-studier. Avdelingen tilbyr bachelor, master, årsstudier innen digitale medier og design, informatikk, informasjonssystemer og dataingeniørfag. Hvorfor bør programmering inn i skolen?

Publisert: 22.08.2016 21:35 av Nina Skajaa Fredheim

Kunnskap om hvordan digital teknologi fungerer er helt sentralt i dagens digitale samfunn. Flere land har allerede innført programmering i skolen. Det er bare et tidsspørsmål før det skjer i Norge.

Teknologi_skole_COLOURBOX7356713_654.jpg

Kunnskapen om programmering må derfor være helt sentral i nåværende og i fremtidens skole. Vi er nødt til å ta programmering på alvor, både i skolen og på lærerutdanningene.

Høgskolen i Østfold presenterer erfaringer fra to unike og vellykkede prosjekter med programmering rettet mot matematikkundervisningen på 7.og 9. trinn. Det virker som om programmering i matematikkundervisningen øker motivasjonen og læringsevne, spesielt problemløsningsevnen, hos elevene.

Førsteamanuensis Odd Tore Kaufman og Edgar Bostrøm holder foredrag sammen med masterstudent Kristina Berntsen.

Mandag 29. august 2016
Klokken : 19:00 - 20:00

Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad
Sal: Thygesen
Pris: Gratis


Odd Tore Kaufmann, førsteamanuensis ved Avdeling for informasjonsteknologi

Se faglig profil

Odd_tore_Kaufmann.jpg

Edgar Bostrøm, førsteamanuensis ved Avdeling for informasjonsteknologi

Se faglig profil

Edgar_Bostrom.jpg

Kristina Berntsen, Masterstudent ved Avdeling for informasjonsteknologi

Kristina_Berntsen.jpg