Avdeling for informasjonsteknologi

Avdeling for informasjonsteknologi er lokalisert på Remmen i Halden, og har ca. 500 studenter og 25 ansatte. Dette utgjør det største IKT-miljøet i norsk høgskolesektor. Avdelingen samarbeider tett med næringslivet for å sikre et faglig godt studietilbud som gjør IT-kandidatene attraktive i arbeidsmarkedet, bl.a. gjennom avdelingens Advisory Board for IT-studier. Avdelingen tilbyr bachelor, master, årsstudier innen digitale medier, informatikk, informasjonssystemer og dataingeniørfag. 15 nye studieplasser til IKT-utdanning

Publisert: 03.01.2017 15:00 av Nina Skajaa Fredheim

StudiestedHaden_2000px.png

HiØ får 15 nye studieplasser øremerket til IKT-utdanninger. Dette kom som følge av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene KrF og Venstre opplyste Kunnskapsdepartementet i en pressememelding før jul, og i sitt årlige tildelingsbrev til høgskolen.

Tildelingsbrevet som HiØ har fått oversendt på bakgrunn av statsbudsjettet for 2017, er Kunnskapsdepartementets (KD) årlige styringsdokument. 

KD ønsker tydeligere profiler på institusjonene i universitets- og høyskolesektoren og bedre arbeidsdeling i sektoren og prøver ut en ordning med flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og den enkelte institusjon (universitet/statlig høyskole).

I 2016 var HiØ i dialog med KD om en slik avtale.

Hensikten med utviklingsavtalene er at institusjonene får en tydeligere profil, og at det på sikt blir en bedre arbeidsdeling i universitets- og høyskolesektoren. Kvalitet i utdanning og forskning er det overordnede målet.