Avdeling for informasjonsteknologi

Avdeling for informasjonsteknologi er lokalisert på Remmen i Halden, og har ca. 500 studenter og 25 ansatte. Dette utgjør det største IKT-miljøet i norsk høgskolesektor. Avdelingen samarbeider tett med næringslivet for å sikre et faglig godt studietilbud som gjør IT-kandidatene attraktive i arbeidsmarkedet, bl.a. gjennom avdelingens Advisory Board for IT-studier. Avdelingen tilbyr bachelor, master, årsstudier innen digitale medier, informatikk, informasjonssystemer og dataingeniørfag. NITO-prisen 2016 i Halden

Publisert: 15.06.2016 13:15 av Bård Halvorsen

NITO-prisen 2016 ved Høgskolen i Østfold, studiested Halden, er tildelt høgskolens IT-studenter Martin Todorov, Morten R. Linstad, Niklas Kalmár og Rune W. Rokne. Deres arbeid ble juryert som det beste i konkurranse med 23 andre studentgrupper ved HiØs Avdeling for informasjonsteknologi.

Bildet viser vinnerne av NITO-prisen 2016 ved HiÃs IT-studier i Halden

PRISVINNERE: De fire dataingeniørstudentene har laget en målestasjon i Hessdalen, som kan driftes på egenprodusert strøm.

BAKGRUNN: Høgskolen i Østfold har i mange i år deltatt i forskning på lysfenomén som registreres i Hessdalen, et område som ligger i Sør-Trøndelag mellom Trondheim og Røros.

Juryens begrunnelse:

NITO-prisen 2016 går til et prosjekt som gjennom praktisk arbeid demonstrerer tekniske løsninger på moderne utfordringer. Prosjektet har testet og vurdert ulike komponenter og laget et operativt og selvgående anlegg for innhenting av klimadata med tilhørende trådløst kontrollsystem mot tjener. Prosjektet fremstår som fremtidsrettet i sin miljøteknologiprofil.