Avdeling for informasjonsteknologi

Avdeling for informasjonsteknologi er lokalisert på Remmen i Halden, og har ca. 500 studenter og 25 ansatte. Dette utgjør det største IKT-miljøet i norsk høgskolesektor. Avdelingen samarbeider tett med næringslivet for å sikre et faglig godt studietilbud som gjør IT-kandidatene attraktive i arbeidsmarkedet, bl.a. gjennom avdelingens Advisory Board for IT-studier. Avdelingen tilbyr bachelor, master, årsstudier innen digitale medier, informatikk, informasjonssystemer og dataingeniørfag. Fin og folkerik vitnemålsseremoni

Publisert: 22.06.2016 10:20 av Bård Halvorsen

Høgskolen i Østfold holdt vitnemålsseremoni på Remmen tirsdag kveld 21. juni 2016 for alle avgangsstudenter i Halden og deres nærmeste familie.

Bildet viser høgskolens vitnemålsseremoni i Halden 21. juni 2016

HØYTIDELIG SEREMONI: Her er det Østfolds nye grunnskolelærere som får utdelt vitnemål av studieleder Kjersti Berggraf Jacobsen. Alle foto: Bård Halvorsen

– Dette er en gledens dag, innledet hovedtaler Kristina Lindh. Hun gratulerte alle studentene med vel gjennomført studiemaraton.

KristinaLindDekansTale.jpg

– Dere er bra! Nå våger dere å forske og stille kritiske spørsmål. Nå er dere klare for arbeidslivet eller videre studier, sa Kristina Lindh, vår svenske dekan ved HiØs Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag.

Programmet for seremonien

• Oppstart i biblioteket
• Sang ved Monne Stang Møller
• Rektors velkomsttale
• Tale av Kristina Lindh, dekan ved Avdeling for økonomi, språk og samfunsfag
• Musikk ved musikkstudenter
• Vitnemålutdeling

Vitnemalsseremoni2016b.jpg
Høgskolens musikkstudenter framførte blant annet "Summertime" + en egen versjon av "Pols fra Finnskogen". De fikk varm applaus og ros fra deres stolte studieleder ved Avdeling for lærerutdanning.

Rektors tale

– Velkommen til denne vitnemålsseremonien for dere studenter som har fullført studiene ved studiested Halden. Det er en stor dag i livet å ha gjennomført høyere studier, gratulerer! Vi er stolte av dere, og dere har all grunn til å være stolte av dere selv, innledet rektor Hans Blom.

– Dere har lagt bak dere et stort arbeid her på Høgskolen i Østfold som har gitt dere kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt dere vil ha god bruk for i en fremtidig jobb og eventuelt som grunnlag for nye studier.
– Kunnskap og kompetanse er i dagens samfunn en nøkkel både til interessante arbeidsoppgaver, en trygg økonomi og til å kunne delta i samfunnsutviklingen på en konstruktiv og kunnskapsbasert måte.
– Vi som er ansatt på HiØ, er glade for at dere valgte nettopp vår høgskole som studiested og ønsker dere hjertelig velkommen tilbake til eventuelle etter- og videreutdanninger.
– Døren vil alltid stå åpen for dere ved Høgskolen i Østfold til faglig påfyll.
Jeg ønsker dere studenter lykke til videre i livet, sa rektor Hans Blom.

Klare for sommerferie og fast arbeid

Vitnemalsseremoni2016d.jpg
YES!!! Endelig klare som grunnskolelærere: Markus Havnes Løken og Hanne Gjellebæk tar seg nå en lang, velfortjent sommerferie før de begynner å jobbe som lærere ved Hafslund ungdomsskole. Her er de samlet til familiefotografering foran høgskolens hovedinngang i Halden

Foto av høgskolens seremonier fra 2016

Avgangsseremonier