Avdeling for informasjonsteknologi

Avdeling for informasjonsteknologi er lokalisert på Remmen i Halden, og har ca. 600 studenter og 30 ansatte. Dette utgjør det største IKT-miljøet i norsk høgskolesektor. Avdelingen samarbeider tett med næringslivet for å sikre et faglig godt studietilbud som gjør IT-kandidatene attraktive i arbeidsmarkedet, bl.a. gjennom avdelingens Advisory Board for IT-studier. Avdelingen tilbyr bachelor, master, årsstudier innen digitale medier og design, informatikk, informasjonssystemer og dataingeniørfag. Karrieredager ved HiØ

Publisert: 18.01.2017 14:35 av Nina Skajaa Fredheim

Den 26. januar er det karrieredag ved studiested Halden og den 2. februar ved studiested Fredrikstad.

KarrieredagHalden2012a.jpg

Høgskolen i Østfold har forskjellige karrieredager ved de forskjellige studiestedene og mot forskjellige studentgrupper.

Karrieredagen ved studiested Halden 26. januar

Høgskolen i Østfold, studiested Halden arrangerer årlig karrieredag for studenter tilknyttet avdelingene for lærerutdanning, informasjonsteknologi og økonomi, språk og samfunnsfag.

Program for karrieredagen 26. januar finner du her.

Karrieredag ved studiested Fredrikstad 2. februar

Dette er en årlig og svært populær begivenhet ved Avdeling for ingeniørfag. Potensielle arbeidsgivere står på stand i høgskolens lokaler.

Her finner du mer informasjon om karrieredagene ved begge studiedsteder