Avdeling for informasjonsteknologi

Avdeling for informasjonsteknologi er lokalisert på Remmen i Halden, og har ca. 600 studenter og 30 ansatte. Dette utgjør det største IKT-miljøet i norsk høgskolesektor. Avdelingen samarbeider tett med næringslivet for å sikre et faglig godt studietilbud som gjør IT-kandidatene attraktive i arbeidsmarkedet, bl.a. gjennom avdelingens Advisory Board for IT-studier. Avdelingen tilbyr bachelor, master, årsstudier innen digitale medier og design, informatikk, informasjonssystemer og dataingeniørfag. 15 nye IKT-studieplasser

Publisert: 04.07.2017 08:55 av Bård Halvorsen

Regjeringen har tildelt midler til 250 nye studieplasser i IKT i Norge. Høgskolen i Østfold er tildelt 15 nye IKT-studieplasser fra høsten 2017.

– Det er et stort behov for økt kunnskap og kompetanse i IKT på alle områder i samfunnet framover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Plassene som finansieres er fireårige, og det legges opp til finansiering av totalt fire kull, slik at årlig opptaksnivået vil være 250 studieplasser høyere på permanent basis. Totalt innebærer dette da en økt og varig finansiering av 1 000 nye studieplasser.

Helt nye studieplasser

Kunnskapsdepartementet har presisert overfor utdanningsinstitusjonene at dette skal være helt nye studieplasser. 

– Å utdanne flere med bachelor og master i IKT er viktig for at Norge kan henge med på den raske digitaliseringen vi står midt oppe i, og være med på å lede utviklingen videre. IKT gir nye muligheter for innovasjon, utvikling og effektivitet i både privat og offentlig sektor, sier kunnskapsministeren.

250 nye IKT-studieplasser fordelt slik fra høsten 2017

45 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
35 Universitetet i Oslo
35 Universitetet i Bergen
15 Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
15 Universitetet i Agder
15 Universitetet i Stavanger
15 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
15 Høgskolen i Oslo og Akershus
15 Høgskulen på Vestlandet
15 Høgskolen i Sørøst-Norge
15 Høgskolen i Østfold
5 Høgskolen i Molde
5 Norges Handelshøyskole
5 Høgskolen i Innlandet