Fleksibel læring og IKT i undervisning

Som en del av sitt forskningsområde, har nå denne forskergruppa forskningsprosjektet "Programmering som pedagogisk verktøy i skolen". Dette er et tverrfaglig samarbeidprosjekt med Avdeling for lærerutdanning hvor vi sammen med utvalgte skoler piloterer og forsker på hvordan programmering kan brukes som pedagogisk verktøy i skolefag. Les mer på dette prosjektet under satsningsområdet: En skole for kunnskapssamfunnet: kunnskapsutvikling for 5-årig lærerutdanning (Se WP 1.3 Programmering som fag og pedagogisk verktøy i grunnskolen)

KodingForKidsa2014a.jpg

Les mer: Artikkel fra Lær kidsa koding 2014