Om avdeling for informasjonsteknologi

Med ca 25 ansatte og nærmere 500 studenter er avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold det største IKT-miljøet i norsk høgskolesektor. Vi holder til i det flotte IT-bygget i det nye Høgskolesenteret på Remmen, rett utenfor Halden sentrum.

Avdelingen har en anvendt profil på både IT-studiene og forskningen. Vi samarbeider tett med næringslivet for å sikre et faglig godt studietilbud som gjør IT-kandidatene attraktive i arbeidsmarkedet, bl.a. gjennom vårt Advisory Board for IT-studiene. Samtidig er undervisningen også forskningsbasert, gjennom at våre fagansatte driver forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå.

Linkene nedenfor gir mer informasjon om avdeling for IT ved HiØ: