Avdeling for ingeniørfag

Høgskolens avdeling for ingeniørfag er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og har ca 650 studenter og 60 ansatte. Avdelingen tilbyr bachelorstudier i ingeniørfag innenfor bygg, elektro, industriell design, kjemi, maskin og bioingeniørfag, og tilbyr samtidig det unike teknologistudiet innovasjon og prosjektledelse. Avdelingen legger til rette for flere innganger til ingeniørstudier; Y-veien og TRES, samt Realfagskurs. Satsningsområder ved avdelingen er energi, miljø, innovasjon og materialteknologi. 
Helse og teknologi på agendaen

Publisert: 20.04.2017 11:00 av Nina Skajaa Fredheim

– Det å undersøke og beskrive hva det digitale samfunnet innebærer av helse og helserelaterte utfordringer er et nytt forskningsfelt, sier professor Anna Lydia Svalastog. 27. april er HiØ vertskap for en internasjonal konferanse som legger frem ny forskning om tema.

Helseteknologi_COLOURBOX23938051.jpg

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

– Det er det et stort privilegium å få presentert, på et fat, en rekke internasjonalt sentrale forskere innen disse fagområdene ved Høgskolen i Østfold, sier Svalastog, som skal lede konferansen.

Bak konferansen står forskernettverket ”Navigating Knowledge Landscapes” (NKL), som er et europeisk forskernettverk under forskergruppen Psykososialt arbeid i helse- og sosialfaglig praksis ved Avdeling for helse- og sosialfag ved HiØ.

– Målet med konferansen er å gjøre en første presentasjon av det faglige prosjektet som forskernettverket representerer, det vil si vise fram de både spennende og utfordrende temaene som helse i det digitale samfunnet utfordres gjennom, forteller leder av forskernettverket Anna Lydia Svalastog.

AnnaLydiaSvalastog.jpg

Professor Anna Lydia Svalastog ved HiØ.

– Under konferansen legges fram flere eksempler på pågående forskning. Vi samarbeider både med pasientorganisasjoner og IT-bedrifter, og en av IT bedriftene også holde foredrag, forteller Svalastog.

Nettverket NKL samarbeider med DIPEx International, en global organisasjon som jobber med pasient/bruker fortellinger som publiseres på web. Pasient/bruker erfaringer som publiseres på nett er en tjeneste som er utviklet slik at ulike grupper kan få relevant og sikret informasjon om hva det innebærer å leve med somatisk sykdom  f eks diabetes, eller erfaringer med rus, eller mental helse.

Dette er ikke diagnoser og medisinske forklaringer, men betydningen dette har eller kan ha for levd liv.

– NKL nettverket ble initiert 2015 fordi vi i dag lever i et digitalt samfunn der vi behøver å samle krefter, det vil si nettverk, for å kunne diskutere og forstå hva dette nye digitale samfunnet innebærer for individet for vår helse og for vår forståelse av helse, sier Svalastog.

Svalastog forteller at NKL nettverket består av litt over 50 medlemmer, alt fra professorer i medisin, sosiologi, helseforskning, vitenskap og teknologi-studier, kommunikasjon, lingvistikk, etikk, medisinsk antropologi, informatikk, profesjonsstudier/sosial studier og filosofi.

Videre forteller Svalastog at NKL nettverket jobber med å utvikle et felles vokabular slik at de kan snakke meningsfullt sammen om helse i det digitale samfunn. Det jobbes også med å begrunne teoretisk forankring for de begrepene de utvikler. Dette gjør de i tilknytning til ulike analyser av helse i det digitale samfunn. Målet er å bedre forstå hva det digitale samfunnet innebærer.

– Så langt kan vi si at både tid og rom får ny betydning i det digitale samfunnet, og at informasjons-overmettedhet (information over load) er klare utfordringer. Endring skjer lynraskt samtidig som ting blir liggende on-line – begge deler på nye og andre måter enn før.

Program for konferansen 27. april finner du her i pdf

Kunne du tenke deg å delta på konferasen? Ta kontakt med FoU-kooridinator Kjell-Ove Kjølaas på e-post: kjell.o.kjolaas@hiof.no