Avdeling for ingeniørfag

Høgskolens avdeling for ingeniørfag er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og har ca 650 studenter og 60 ansatte. Avdelingen tilbyr bachelorstudier i ingeniørfag innenfor bygg, elektro, industriell design, kjemi, maskin og bioingeniørfag, og tilbyr samtidig det unike teknologistudiet innovasjon og prosjektledelse. Avdelingen legger til rette for flere innganger til ingeniørstudier; Y-veien og TRES, samt Realfagskurs. Satsningsområder ved avdelingen er energi, miljø, innovasjon og materialteknologi. 
Kan datamaskiner ta over alle menneskelige oppgaver?

Publisert: 21.04.2017 13:50 av Nina Skajaa Fredheim

FOREDRAG. Digitale assistenter er ikke lenger begrenset til håndholdte datamaskiner og smartphone applikasjoner. De fungerer som kjøreassistenter, samtaleassistenter, selvstendige roboter og kan styre ubemannede fly.

Roboter_COLOURBOX17172411.jpg

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

I fremtiden kan vi forvente at teknologien i større grad blir brukt i industrielle sammenhenger og sosiale tjenester. Men vi bør stille spørsmålet: Hvor blir det av mennesket? Skal datamaskiner også kunne ta etiske avgjørelser?

Til tross for alle fordelene som digitale assistenter bringer for mennesker; digitale assistenter har ingen generell kunnskap. Individuell erfaring kombinert med sosialkunnskap er unik for mennesker. Bare mennesker kan ta etiske avgjørelser.

Betydningen av menneskene har blitt understreket i litteraturen gjentatte ganger. Men er de riktige konklusjonene for den siste teknologiske utviklingen også trukket?

Dette foredraget tar for seg dagens forskning i interaksjonsdesign og hvordan digitale interaktive produkter påvirker menneske og samfunn. Det vil tegnes en grov skisse av hva begrepet “interaksjonsdesign” betyr, hvordan interaksjonsdesign har utviklet seg de siste tiårene, og det vil gis innsikt i omfanget av interaktive produkter og systemer.

I lys av vår raskt utviklende teknologiske verden, er det mange muligheter til å bygge enda smartere løsninger og mer effektive tjenester. Men det er viktig å minne utviklere og designere på deres etiske ansvar.

Daniela Blauhut er førsteamanuensis ved Avdeling for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold der hun underviser på Bachelorstudiet i industriell design, innen fagområdene visuell kommunikasjon, designprosess og interaksjonsdesign. Daniela avsluttet sin doktorgrad innen interaksjonsdesign ved NTNU i 2016.

 Daniella_Baluhut.jpg