Avdeling for ingeniørfag

Høgskolens avdeling for ingeniørfag er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og har ca 650 studenter og 60 ansatte. Avdelingen tilbyr bachelorstudier i ingeniørfag innenfor bygg, elektro, industriell design, kjemi, maskin og bioingeniørfag, og tilbyr samtidig det unike teknologistudiet innovasjon og prosjektledelse. Avdelingen legger til rette for flere innganger til ingeniørstudier; Y-veien og TRES, samt Realfagskurs. Satsningsområder ved avdelingen er energi, miljø, innovasjon og materialteknologi. 
25 år med EXPO

Publisert: 16.06.2017 10:00 av Bård Halvorsen

EXPO i Fredrikstad: 65 spennende studentprosjekt innen ingeniørfag vises på Høgskolen i Østfold 16 og 17. juni 2017.

Bildet viser ingeniørstudenter som deltar pÃ¥ den 25. EXPO-utstillingen ved Høgskolen i Ãstfold

JUBILEUM: I år kan ingeniørstudentene ønske velkommen til 25. EXPO ved Høgskolen i Østfold. Alle foto: Bård Halvorsen

Fredag 16. juni er Expo 2017 åpent kl. 10.00-13.00 i Smia ved Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad.

JUBILEUMSUTSTILLING MED INSPIRERENDE FOREDRAG

– Få rask læring. Vær med. Og heng dere på, fordi dere får så mye igjen for det, var Kjersti Kvalheim Dunham sitt råd til høgskolens nyutdannede ingeniører. Hun leder Statens Vegvesen sin største utbygging i nyere tid. Nye RV 39, et vegprosjekt til 340 milliarder kroner, skal binde Vestlandet sammen med moderne og trafikksikre veier.

0_23_AnnaSkramEikrum.jpg

– Jeg er imponert over studentenes utvalg av oppgaver og deres variasjonen i faglige tema, sa prosjektleder Kjersti Kvalheim Dunham  i sitt inspirasjonsforedrag til høgskolens nye ingeniører like før utstillingen deres åpnet 16. juni.


0_FELGSKADEface.jpg

Stort engasjement og mange besøkende på ingeniørstudentenes utstilling torsdag ettermiddag. Her en gruppe studenter som har laget en rigg som retter skjeve MC-felger sikkert og effektivt.
Med i studentgruppen var Mustafa Muhammed, Usman M. Iqbal og Marius S. Fjeld.

0_2_LoydsLasting2FACE.jpg

Nytt bremse og låsesystem for åpning av smarte skuffer i håndverkeres biler med én hånd har Tina Irene Thorvaldsen, Cathrine Helene Helseth og Monica Normann utviklet.

2_NorbetongFace.jpg

Eksperter på betong: Disse studentene traff vi rett før påske mellom høgskolens betongblandere, ivrig opptatt med bacheloroppgavens testproduksjon. Nå er oppgaven deres levert med formål om å oppnå gode egenskaper i fersk og herdet betong produsert med finstoffredusert maskinsand. Fra venstre: Ole Morten Fjeldberg, Bjørna Muilwijk, Karoline Friis og Tord Nordmo.

3_HessdalenForskningsstasjonFace.jpg

HiØs NYE FORSKNINGSSTASJON I HESSDALEN:
Gina Furuli, Kristoffer Haukeland og Anne Birgitte Sivisind Strebel har jobbet for å prosjektere og utvikle høgskolens nye forskningsstasjon i Hessdalen i Trøndelag, dette med alt det innebærer av søknader om byggetillatelser og annet som må ordnes for å få på plass en forskningsstasjon som tillater helårs studentaktiv forskning i fjellområdene hvor så mange jakter på forklaringen bak Hessdalens lysfenomen.
Les mer på Forskningsstasjon.com

1_PatentBending.jpg

Oppfinnere: Marie Stensvoll fra Florø og Sondre Wollum Hansen fra Ås har utviklet automatisk avemballering av pall, et system deres oppdragsgiver Dynatec fra Askim nå har søkt patent på og som disse to studenten fra Avdeling for ingeniørfag ved HiØ blir stående som oppfinnere av.

5_UrbanistaFACE.jpg

Byutvikling via nettverk: Nora Gangfløt og Marte Teien har fokusert på åpne urbane nettverk, som samarbeidsmodell for utvikling av Fredrikstad sentrum. – Med bakgrunn i hva vi har levert så langt er vi invitert til å holde foredrag på høstens nasjonale konferanse i Kristiansand for landets byutviklere. Les bloggsiden til Nora Gangfløt og Marte Teien.

8_KamilDarsunFACE.jpg

Dekan Kamil Darsun åpnet Expo 2017 ved Høgskolen i Østfold. – Dette er en årlig begivenhet som viser hva studentene duger til etter endt utdanning ved Avdeling for ingeniørfag.

6_PaxterFace.jpg
Ny design kan utgjøre lønnsomme forskjeller!
Denne gruppen ingeniørstudenter har sett på hvordan Paxters postbiler kan omformeres for å skape mer plass til post = færre og mer effektive kjøreturer både med hensyn til miljø og økonomi. Fra venstre: Trygve Ørjasæter Sørlie, Lars Bjørbæk Iversen, Marius Eimstad Skjolde og Rune Aas.

9_ExpoBanner.jpg

Noen kjørte til 25. EXPO ved Høgskolen i Østfold med hjelp av ingeniørarbeid utviklet over flere tidsepoker.

10_KarstenJacobsen.jpg

Karsten Jacobsen var med på å starte ingeniørstudentenes første EXPO-utstilling her i fylket i 1992, da som ansatt og en del av Østfold Ingeniørhøgskole. – Vi ble inspirert av utstillingen vi så til de nye ingeniørene i Halmstad, sier Karsten, her på besøk ved årets stand til HiØ-student Monica Normann.

Aktuelle lenker:

EXPO ved Høgskolen i Østfold

Studier ved Høgskolen i Østfold