Avdeling for ingeniørfag

Høgskolens avdeling for ingeniørfag er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og har ca 650 studenter og 60 ansatte. Avdelingen tilbyr bachelorstudier i ingeniørfag innenfor bygg, elektro, industriell design, kjemi, maskin og bioingeniørfag, og tilbyr samtidig det unike teknologistudiet innovasjon og prosjektledelse. Avdelingen legger til rette for flere innganger til ingeniørstudier; Y-veien og TRES, samt Realfagskurs. Satsningsområder ved avdelingen er energi, miljø, innovasjon og materialteknologi. 
– Utveksling til Kina kan anbefales

Publisert: 13.11.2017 12:15 av Nina Skajaa Fredheim

Student Hermund Arntzen Dale fra høgskolens ingeniøravdeling har vært på en måneds utvekslingsopphold i Kina. Det var en erfaring han anbefaler alle som har muligheten.

Hermund_Dale_IR.jpg

– Den første uka i oktober er det nasjonal ferie i Kina. Jeg tok muligheten til å bli bedre kjent med Beijing. På bildet ser du Den himmelske fredsplass, forteller Hermund. Foto: Privat.

Hermund er på tredje året i sin Bachelorgrad i Innovasjon og prosjektledelse. Han forteller her om et lærerikt og spennende opphold på Jiaotonguniversitetet i Beijing(BJTU):

Jeg kaster meg alltid på muligheter der jeg kan lære nye ting, derfor endte jeg opp i Kina. Høgskolen i Østfold hadde fått midler til å gi en måned gratis opphold til en student fra Ingeniøravdelingen. Oppholdet gå meg muligheten til å ta emnet ingeniørprosjekt, som gir meg 10 ekstra studiepoeng.

Verden står ovenfor store miljøutfordringer. Beijing har som kjent et problem med luftforurensning, som følge av industri og biltrafikk. Utfordringene har blant annet ført til stor utvikling innen transport. Hybrider og elbiler stiller sterkere og sterkere sammenliknet med brenselsbiler. Men det er likevel en vei å gå før brenselsmotorer kan utkonkurreres.

Batteriteknologien bremser i dag denne utviklingen. Overoppheting av batteripakker i elbiler er fremdeles et problem, spesielt i varme land som Kina. Dagens batterikjølesystemer er ikke gode nok. En doktorstudent i termodynamikk ved BJTU har derfor tatt på deg jobben med å utvikle et nytt kjølesystem for batterier i EL-biler. Systemet holder en mer stabil og uniform temperatur i batteripakker enn systemene som allerede fins på markedet. Dessuten bruker det mindre plass.

Kjølesystemet er fremdeles tidlig i utviklingsfasen. Til nå er det bare gjennomført forsøk som viser at konseptet fungerer bedre enn andre kjølesystemer. Det er her mitt arbeid kommer inn. Mitt prosjekt har gått ut på å jobbe med innovasjonen og produktutviklingen rundt batterikjølesystemet.

Hva skal til for at konseptet går fra idé til selgende produkt? Hva er behovet i markedet og hva er beste fremgangsmåte for å realisere produktet? Hvilken kompetanse og/eller samarbeid er nødvendig for å tilpasse systemet til batteripakken og kjøretøyet?

Studenter på Innovasjon og prosjektledelse lærer om kreativ problemløsning og prosjektstyring. Prosjektet i Kina har ikke bare gitt meg erfaring fra begge disse områdene, jeg har også tatt del i et tverrfaglig samarbeid, erfare språkbarrierer, holdt forelesninger på engelsk og fått nye inntrykk. Jeg anbefaler en hver student som har muligheten, til å dra på utveksling til Kina.

Hermund_Kina.jpg

– Her tester jeg ut ”Hot pot” med studentene fra kontoret, forteller Hermund. Foto: Privat.