Avdeling for ingeniørfag

Høgskolens avdeling for ingeniørfag er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og har ca 650 studenter og 60 ansatte. Avdelingen tilbyr bachelorstudier i ingeniørfag innenfor bygg, elektro, industriell design, kjemi, maskin og bioingeniørfag, og tilbyr samtidig det unike teknologistudiet innovasjon og prosjektledelse. Avdelingen legger til rette for flere innganger til ingeniørstudier; Y-veien og TRES, samt Realfagskurs. Satsningsområder ved avdelingen er energi, miljø, innovasjon og materialteknologi. 
Karrieredager ved HiØ

Publisert: 18.01.2017 14:35 av Nina Skajaa Fredheim

Den 26. januar er det karrieredag ved studiested Halden og den 2. februar ved studiested Fredrikstad.

KarrieredagHalden2012a.jpg

Høgskolen i Østfold har forskjellige karrieredager ved de forskjellige studiestedene og mot forskjellige studentgrupper.

Karrieredagen ved studiested Halden 26. januar

Høgskolen i Østfold, studiested Halden arrangerer årlig karrieredag for studenter tilknyttet avdelingene for lærerutdanning, informasjonsteknologi og økonomi, språk og samfunnsfag.

Program for karrieredagen 26. januar finner du her.

Karrieredag ved studiested Fredrikstad 2. februar

Dette er en årlig og svært populær begivenhet ved Avdeling for ingeniørfag. Potensielle arbeidsgivere står på stand i høgskolens lokaler.

Her finner du mer informasjon om karrieredagene ved begge studiedsteder