Avdeling for ingeniørfag

Høgskolens avdeling for ingeniørfag er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og har ca 650 studenter og 60 ansatte. Avdelingen tilbyr bachelorstudier i ingeniørfag innenfor bygg, elektro, industriell design, kjemi, maskin og bioingeniørfag, og tilbyr samtidig det unike teknologistudiet innovasjon og prosjektledelse. Avdelingen legger til rette for flere innganger til ingeniørstudier; Y-veien og TRES, samt Realfagskurs. Satsningsområder ved avdelingen er energi, miljø, innovasjon og materialteknologi. 
Design som bidrar til en enklere og tryggere hverdag

Publisert: 06.04.2017 09:15 av Anniken Marie Hanssen

Bojana har en Bachelor i industriell design fra Høgskolen i Østfold og i dag jobber hun som designer hos design og kommunikasjonsbyrået Halogen. – Jeg likte godt mangfoldet av de ulike prosjektene i studiet, og mulighet til å fordype meg mer i en bestemt designretning, sier hun.

Her ser du bildet av studenten Bojana som studerte industriell design

Hva går jobben din ut på?

Jeg jobber med utvikling av interaksjonsdesign for sikkerhetskritiske systemer. Dette er systemer som kan forårsake menneskelige, økonomiske og miljømessige skader. Vi jobber blant annet med olje- og gassindustrien, maritim sektor samt forsvaret.

Hvilke egenskaper er viktige å ha i din jobb?

Man må være empatisk og brukerorientert. Hvilke behov brukerne våre har og hvordan kan vi gjøre hverdagen deres enklere og ikke minst tryggere, er sentrale spørsmål. Man må ha en systematisk tankegang og kunne takle vanskelige og omfattende problemstillinger.

Er det noe du syns var spesielt bra med studiet ved HiØ i forhold til jobben din?

Mangfoldet av ulike prosjekter, spesielt de næringsorienterte, samtidig som man har mulighet til å kunne fordype seg mer i en bestemt designretning. Jeg valgte tidlig interaksjonsdesign og HiØ ga meg muligheten til å forfølge dette. 

Har du et tips du vil dele med dem som ønsker seg en jobb som du har?

Jeg vil anbefale å teste bransjen så mye som mulig gjennom både skoleprosjekter og sommerjobber. Det er da man finner ut om man virkelig brenner for den type jobb og om man er evnet til å jobbe i slike miljøer.

Aktuell lenke: