Avdeling for ingeniørfag

Høgskolens avdeling for ingeniørfag er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og har ca 650 studenter og 60 ansatte. Avdelingen tilbyr bachelorstudier i ingeniørfag innenfor bygg, elektro, industriell design, kjemi, maskin og bioingeniørfag, og tilbyr samtidig det unike teknologistudiet innovasjon og prosjektledelse. Avdelingen legger til rette for flere innganger til ingeniørstudier; Y-veien og TRES, samt Realfagskurs. Satsningsområder ved avdelingen er energi, miljø, innovasjon og materialteknologi. 
Jentetrio skal bidra til økt lønnsomhet hos Onsøy-bedrift

Publisert: 14.03.2017 09:05 av Ann-Kristin Johansen-SSAF

TESTER ARBEIDSLIVET: Paria Maghsoudi, Elisabet Langsholdt og Monica Honningsvåg gjennomfører sitt ba

Bachelorprosjektet byr på spennende utfordringer for studentene Paria, Elisabeth og Monica. Trioen skal sørge for at driften hos vertsbedriften Syklus blir mer effektiv.

(BILDETEKST) TESTER UT ARBEIDSLIVET: Paria Maghsoudi (f.h.), Elisabet Langsholdt og Monica Honningsvåg gjennomfører sitt bachelorprosjekt ved bedriften Syklus i Onsøy.
(FOTO: Ann-Kristin Johansen)

Siden januar i år har de tre studentene fra Høgskolen i Østfold jobbet ved Syklus i Onsøy. Trioen ved Høgskolen i Østfold er inne i sitt siste semester av det treårige bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse. Arbeidet ved bedriften er en del av Paria Maghsoudi, Elisabet Langsholdt og Monica Honningsvågs bachelorprosjekt med tittelen «Standardisering i Syklus».

- Vi føler oss utrolig godt mottatt. Det er en glede å komme hit hver dag og det finnes masse endringsvilje her, forteller Elisabeth.

Fra klasserommet til fabrikken

Syklus består av selskapene Syklus Glass AS og Norsk Metallgjenvinning AS som mottar glass- og metallemballasje fra 400 av landets kommuner. Gjenvinningsanlegget ligger i et nedlagt steinbrudd ved gamle Onsøy stasjon. Her blir glass- og metallemballasje sortert, renset og bearbeidet for videre bruk. Det mest finknuste glasset brukes til produksjon av Glasopor skumglass, et lett byggemateriale som brukes til blant annet lettfylling i vei og anlegg. Økt etterspørsel gjør at behovet for nye lokaler har vokst frem. I løpet av noen år håper fabrikksjef Espen Sandsdalen at de kan åpne dørene til en helt ny fabrikk på Øra.

- Dersom våre ambisjoner om videre vekst inntreffer så vil vi øke fra to til fire produksjonslinjer på glasopor-produksjonen, forteller han.

Trio-2.jpgFabrikksjef Espen Sandsdalen (f.v.) synes det er spennende å samarbeide med bachelorstudentene Paria, Elisabeth og Monica fra Avdeling for ingeniørfag. Her er de samlet på bedriftens møterom. Til høyre i bildet førsteamanuensis Gunnar Andersson ved HiØ som også er veileder for studentene.

Bedriften har 37 ansatte fordelt på produksjon av glasopor, gjenvinning og administrasjon. Siden januar har også de tre ingeniørstudentene vært i full sving hos Syklus cirka tre ganger i uken. Og overgangen fra skolehverdagen var stor.  

- Det er gøy å få drive med det som vi hittil bare har jobbet med i klasserommet. Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle jobbe ute i en fabrikk i arbeidstøy, men jeg ser nå at det er noe vi må gjøre for å kunne oppnå noe sammen, sier Paria. 

Effektiv trio

Noen teoretisk kontorjobb er det altså ikke jentene har tatt fatt på ved Syklus. For å kunne lokalisere effektiviseringspotensialet og avdekke tidstyver har trioen ikledd seg arbeidstøy og tatt fatt på grunnleggende ryddeoppgaver «på gulvet». Rydding, merking og mer hensiktsmessig plassering på lageret har gitt resultater. Jentene jobber tett sammen med Joachim Vik og Jan Ulfsrød på vedlikehold og ledelsen ved Syklus. 

Sandsdalen er imponert over trioens pågangsmot og stå-på-vilje og effekten av deres innsats.
- Det fine med å få inn studenter fra høgskolen i driften er de holder oss litt i ørene. Ved at de er her så bidrar det til at vi også må skjerpe oss, sier han.

Førsteamanuensis Gunnar Andersson ved HiØ er veileder for de tre studentene og en aktiv foredragsholder i Lean som produksjonsteknikk. Lean er på norsk oversatt til «slank produksjon» og betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Metodikken fokuserer på å eliminere såkalt sløsing og det underliggende målet er å forbedre den bedriftsøkonomiske lønnsomheten. Sentralt i denne tenkningen er det å skape merverdi med mindre innsats av ressurser.

Andersson har de siste årene samarbeidet med Syklus i flere studentprosjekt og han er overbevist om at dette gir studentene en erfaring som er gull verdt.
- At vi får muligheten og tilliten til å gjøre prosjekter som dette og at studentene faktisk kan bidra er helt fantastisk. Fasiten ligger ikke i boka, Lean er ute i fabrikkene, sier Andersson.

Arbeid som setter spor

Lean og prinsippene knyttet til dette er noe fabrikksjefen ved Syklus har ønsket å ha fokus på og ambisjonen er å få på plass en person som jobber med dette på heltid. Arbeidet som iverksettes med bachelorprosjektet denne våren vil dermed forhåpentlig kunne videreføres på mer permanent basis i fremtiden. De tre studentene fra innovasjon og prosjektledelse synes oppdraget er inspirerende.

- Jeg føler det er mye stolthet i det arbeidet vi gjør nå. Vi er med på gjennomføre endringer som forhåpentlig vil sette spor i en årrekke, sier Monica.

At de er tre svært ulike personligheter som sammen skal enes om felles løsninger er ikke så vanskelig ifølge jentene.

- Vi låser oss ikke fast i ett spor, men kan heller diskutere oss frem til den beste løsningen sammen. Vi skal jo finne den beste løsningen sammen med de som er her, ikke det som er den beste løsningen for oss, understreker Monica.

Akkurat nå er studentenes ambisjon følgende:
- Lagerstyringen er på mange måter det viktigste for når den kommer opp og går så vil det bli et annet miljø her. Vi ønsker at standardene vi utvikler skal bli så solide at de opprettholdes over tid, forklarer Elisabeth.

Mye tid er gått med til å bare observere hvordan ting gjøres av de ansatte ved bedriften. Basert på observasjonen kommer Lean-trioen med innspill til endringer til de ansatte.

- Jeg føler ikke at vi møter mye motstand her, det er mer at vi går sammen fremover, sier Monica.

Viktig samarbeid med næringslivet


I løpet av mai skal studentene ha fullført bacheloroppgaven basert på arbeidet ved Syklus. Under EXPO-utstillingen den 15. og 16. juni er jentenes bachelorprosjekt ett av over 60 prosjekter som stilles ut for publikum. De fleste prosjektene er basert på samarbeid med næringslivet.

- Samarbeidet med næringslivet er viktig for at vi skal kunne ha realistiske prosjekter som våre studenter kan arbeide på og som gir et innblikk i det virkelige livet der ute, sier dekan ved Avdeling for ingeniørfag, Kamil M. Dursun.

I tillegg til at studentene får konkret arbeidserfaring sier han bachelorprosjekter også kan bidra til at bedrifter får løst et konkret problem.  
- Det gir også bedriften en mulighet til å bli kjent med studentene med tanke på en eventuell videreansettelse, forklarer han.

Bachelorprosjekter som utføres i samarbeid med næringslivet er også viktig for Høgskolen i Østfold i et bredere perspektiv.

- Dette er med på å sette høgskolen på det lokale og etter hvert også det nasjonale kartet og det bidrar til at HiØ får utført sitt samfunnsoppdrag, sier Dursun.

Expo-utstillingen er årets høydepunkt ved Avdeling for ingeniørfag og er åpen for alle.

Relevante saker/sider:

Info om EXPO 2017

Ønsker utfordringer fra næringslivet!

Avdeling for ingeniørfag, Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold på Facebook