Avdeling for ingeniørfag

Høgskolens avdeling for ingeniørfag er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og har ca 650 studenter og 60 ansatte. Avdelingen tilbyr bachelorstudier i ingeniørfag innenfor bygg, elektro, industriell design, kjemi, maskin og bioingeniørfag, og tilbyr samtidig det unike teknologistudiet innovasjon og prosjektledelse. Avdelingen legger til rette for flere innganger til ingeniørstudier; Y-veien og TRES, samt Realfagskurs. Satsningsområder ved avdelingen er energi, miljø, innovasjon og materialteknologi. 
Sommerkurset starter 26.juni!

Publisert: 27.03.2017 13:20 av Ann-Kristin Johansen-SSAF

SOMMERKURS 2017: Starter ved Avdeling for ingeniørfag 26.juni. (BILDE: HiÃ)

Mandag den 26. juni klokken 09.00 åpner Avdeling for ingeniørfag dørene til årets sommerkurs.

Det populære sommerkurset som gjennomføres ved Avdeling for ingeniørfag hvert år er et spesialtilpasset studieopplegg for deg som søker opptak gjennom Tress eller Y-veien.
Som student ved disse spesialordningene begynner du studietiden med et sommerkurs i matematikk og fysikk. Kurset går på full tid over 6 uker. Etter sommerkurset begynner du på bachelorstudiet og du har får da ekstra undervisning i realfag i det første studieåret.

I år er oppstart til sommerkurset lagt til 26.juni. Oppmøte er på studiested Fredrikstad i auditorium H-113. Undervisningsopplegget for sommerkurset er basert på forelesninger mandag til torsdag mellom 08.15 og 15.30 samt fire timer med øving. En time tilsvarer 45 minutter. Hver dag avsluttes med en liten test, slik at du fortløpende vil få en tilbakemelding på læringen. Hver fredag avholdes det en obligatorisk test.

Som student på sommerkurset forventes det at du jobber fulltid med kurset gjennom de seks ukene det varer. Timeplan, ukeplaner med temavise oversikter og lenke til en egen informasjonsblogg om sommerundervisningen vil bli publisert på et senere tidspunkt.

Søknadsfristen til årets sommerkurs var 1.mars og hovedopptaket gjennomføres den 30.april. Eventuelt ledige studieplasser annonseres på restetorget fra 2.mai.

Mer info om oppstart, pensum og studiestedet finner du her.

Har du spørsmål knyttet til sommerkurset så ta kontakt med studiekonsulent Beate A. Horrigmo, direkte på tlf. 69 60 88 67 eller send en mail til studier-fred@hiof.no