FoU - Ingeniørfag

Avdelingens forskningsgrupper (Research groups):

Smart Energi / Smart Energy
Biomedisinsk teknologi / Biomedical Technology
Innovasjon / Innovation
Atmosfærefysikk / Atmosphere Physics
Bygg og miljø / Building and Environment


FOU-utvalget IR:

Mer informasjon om ingenøravdelingens FOU-utvalg finner du på denne siden.


Kontaktinfo:
FoU-leder Anna-Lena Kjøniksen
69 10 40 95
anna.l.kjoniksen@hiof.no


Se også:
Publikasjoner nivå 1 og 2
Forskningsaktiviteter
«Institusjonelt Satsningsområde: Teknologi – Energi – Samfunn»


Avdelingens doktorgradsstipendiater finner du
på denne siden.