Om avdeling for ingeniørfag

Avdeling for Ingeniørfags lokaler på Kråkerøy, Fredrikstad

Avdeling for ingeniørfag er en av seks avdelinger ved Høgskolen i Østfold. Fra nyttår 2010 har avdelingen vært samlokalisert  med Avdeling for helse- og sosialfag og Akademi for scenekunst på Kråkerøy, med beliggenhet sentralt i Fredrikstad med kort vei til tog- og bussforbindelser. Avdelingen har ca. 60 ansatte og nærmere 500 studenter fordelt på bachelor, forkurs og videreutdanninger.

Studier ved Høgskolen i Østfold