Studentutveksling ved ingeniøravdelingen

Avdeling for ingeniørfag (IR) har samarbeidsavtaler med flere utenlandske universiteter og høgskoler. Som bachelorstudent kan du gjennomføre 5. semester, det vil si høsten i 3. studieår, ved en av avdelingens samarbeidsinstitusjoner.

Hvorfor utveksle?

Studier i utlandet vil gi det en spennende utfordring, et nytt perspektiv på studiet, og ikke minst en internasjonal kompetanse som du kan dra nytte av i ditt arbeidsliv senere.
Du viser at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som er bra å ha på CV-en.


Hvor kan du utveksle? 

Avdeling for ingeniørfag (IR) har samarbeidsavtaler med disse utenlandske universitetene og høgskolene:
NORDEN
EUROPA
UTENFOR EUROPA

Kontaktperson for utveksling ved Avdeling for ingeniørfag: Hong Wu
Telefon: 69 60 87 77
Email:
hong.wu@hiof.no


Fagvalg ved den institusjonen som du skal utveksle til

Din fagplan ved det utenlandske lærestedet må på forhånd være godkjent av din programansvarlige ved avdeling  for ingeniørfag, henholdsvis bygg, elektro, maskin, kjemi, industriell design, bioingeniør eller innovasjon og prosjektledelse. Hvilke emner du kan velge avhenger av din faglige bakgrunn, din tilhørighet til program og fagtilbudet ved den institusjonen du ønsker å utveksle til.

Studenter som skal utveksle må ha bestått emner tilsvarende normal studieprogresjon ved tidspunktet for utreise.

 

Hvordan starte søknadsprosessen? 

Start gjerne med å skaffe deg oversikt over hvor du kan utveksle og informasjon om det studiestedet du kan tenke deg å utveksle til. Informasjon kan du få via nettet og ved å ta kontakt med andre studenter som har utvekslet til samme institusjon.

Internasjonal koordinator Hong Wu, hong.wu@hiof.no, og den programansvarlige for ditt studieprogram kan gi deg råd om valg av studiested og emner.

Informasjon om søknadsprosessen ved det enkelte studiested, stipend og støtteordninger får du ved å ta kontakt med Internasjonalt kontor ved Ellen Høy-Petersen, ellen.hoy.petersen@hiof.no.

Du kan også lese mer om den praktiske delen av planleggingen på høgskolens sider om Studier i utlandet