Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole, samt relevante videre- og masterutdanninger til disse yrkene. Våre nettstudier organisert som MOOC (Massive Open Online Courses) innenfor IKT er svært populære. Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i ni tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.
Se meg, lærer!

Publisert: 27.09.2017 13:45 av Bård Halvorsen

Aktuell forskning: – Ingen elever skal behøve å si at læreren ikke likte meg, sa Liv Anne Fossbråten i dagens foredrag på høgskolens bibliotek i Halden.

LivAnneFossbratenBiblioteketForskningsdagene.jpg

LIV ANNE FOSSBRÅTEN fra Høgskolen i Østfold har observert lærernes kroppsspråk i 100 klasserom på Østlandet. Her fulgte hun lærerne til 2.-klasser, 5.-klasser og 9-klasser i Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold. (Foto: Bård Halvorsen, HiØ)

Liv Anne Fossbråtens funn viser at kroppsspråk, stemmebruk og kommunikasjon med elevene bør vektlegges mer både i skolene og lærerutdanningene.

Dagens foredrag med Liv Anne Fossbråten var en del av Forskningsdagenes program ved Høgskolen i Østfold. Her fikk tilhørerne utdelt en del bakgrunnsinformasjon, som også finnes tilgjengelig på nett.

Liv Anne Fossbråten underviser blant annet barnehagelærerstudentene ved Avdeling for lærerutdanning. Under dagens foredrag gav hun ros til NRK-programmene #dusåmeg, om fem tidligere elever og en lærer som var noe helt spesielt i livene deres.

AKTUELLE LENKER

«Mange elever får ikke et eneste blikk fra læreren», Utdanningsnytt 25.8.2016 presenterer Liv Annes forskning

«Se meg, lærer» Liv Anne Fossbråtens kronikk i Dagbladet 2. sept. 2016

«Kroppen har sitt eget språk». Artikkel i StatspedMagasinet av Liv Anne Fossbråten.

#dusåmeg NRK-serie om lærere som så og betød noe helt spesielt for fem tidligere elever