Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole, samt relevante videre- og masterutdanninger til disse yrkene. Våre nettstudier organisert som MOOC (Massive Open Online Courses) innenfor IKT er svært populære. Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i ni tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.
Vant barnehagepris

Publisert: 15.11.2017 12:15 av Bård Halvorsen

Svenske Johanna Strand berømmer masterstudiet i barnehagepedogogikk og småbarnsvitenskap ved Høgskolen i Østfold. Johanna var med på å vinne Forskerfrøprisen i 2015 og Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i 2017. Årets pris ble utdelt i dag.

JohannaStrandMasterBarnehagepedWEBbw.jpg

GLAD PRISVINNER: I ettermiddag var HiØs masterstudent Johanna Strand i Drammen for å motta Den nasjonale barnehageprisen sammen med sine kollegaer i Betha Thorsen Kanvas-barnehage, som vant prisen for prosjektet ”Estetikk og matematikk”. Foto: Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold

Vi møtte Johanna på Remmen i går før masterstudiets siste samling dette semesteret.

Ydmyk prisvinner

– I prosjektet estetikk og matematikk har vi sammen med ett- og toåringer i barnehagen vært nysgjerrige på hvordan matematikk kan kobles med estetikk og filosofi, sier Johanna Strand med nordsvensk dialekt.

Johanna Strand er fra Tärnaby, jobber i Oslo og studerer i Halden. 

– Prosjektet hadde ikke blitt det samme uten alle de fantastiske lærerne og medstudentene ved Høgskolen i Østfold. Her kjenner jeg meg priviligert over å ha muligheten til å delta i et miljø som idemessig preges av nysgjerrighet, åpenhet og generøsitet, sier Johanna Strand.

– Masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnvitenskap har for min del gitt meg de verktøy vi trenger for å utvikle pedagogisk kunnskap på egen arbeidsplass i lag med barna, tilføyer Johanna Strand.

I går diskuterte hun sitt arbeid for sine medstudenter ved Høgskolen i Østfold.
Barnehageprisen, som Johanna Strand var med på å vinne, har annethvert år siden 2008 blitt tildelt tre barnehager som fremmer gode eksempler på arbeid innen kunst, kultur og kreativitet.

– Denne nasjonale prisen gir oss anledning til å vise noe av det pedagogiske arbeidet som utføres sammen med de yngste barna i barnehagen. For meg er dette også et ydmykt lite forsøk på å ta tilbake makt til vår profesjon som barnehagelærere i ei tid der mange andre aktører vil definere vårt arbeid, sier Johanna Strand.

Forskerfrøprisen var Johanna Strand med på å vinne i 2015 sammen med flere barnehagelærere for prosjekt ”Pendler i bevegelse”, et realfagprosjekt med de yngste i Kanvas-barnehagen hvor hun jobber i Oslo.

– Å få dele, drøfte og ta del i Johannes arbeid er en berikelse for hele mastermiljøet ved Høgskolen i Østfold, sier Ninni Sandvik og gratulerer prisvinnerne på vegne av masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år).

Årets øvrige to vinnere av Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur er Bortigard barnehage for prosjektet «Malingens uttrykk» og Kirkebakken kulturbarnehage for prosjektet «Se! Kjenn!».

Aktuell lenke:

Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år)