Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole, samt relevante videre- og masterutdanninger til disse yrkene. Våre nettstudier organisert som MOOC (Massive Open Online Courses) innenfor IKT er svært populære. Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i ni tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.
– Vi trenger nye måter å utforske livet i barnehagen på

Publisert: 17.11.2017 21:05 av Nina Skajaa Fredheim

Forskere ved Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Innlandet fått 164.000 kroner fra Norges forskningsråd for å samarbeide med Nord-Amerikanske forskere om å finne nye, alternative metoder for å forsker på barn.

Barn_i_barnehageCOLOURBOX29606100.jpg

– I fremtiden vil vi trenge flere ulike forskningstilnærminger og perspektiver for å øke vår innsikt i pedagogiske prosesser i barnehagen, forteller Sandvik. Fotoillustrasjon:Colourbox.com.

Prosjektet har fått navnet Pedagogikk i det 21. århundre- arbeid med “post-teorier” og ligger innenfor programmet ”Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning”. Og midlene som Norges forskningsråd bevilget våren 2017, går til å styrke samarbeidet mellom norske forskningsmiljøer og nord-amerikanske forskere.

Prosjektet er blitt til i et samarbeid mellom lærere knyttet til barnehagerelaterte master-/bachelorutdanninger på Høgskolen i Østfold (HiØ), Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Høgskolen innlandet (INN).

De tre miljøene tilhører flere internasjonale forskningsnettverk med forskere fra blant annet Nord-Amerika, Australia, New Zealand, England, Sverige og Danmark.

– Bakgrunnen for søknaden er det vi oppfatter som en tiltagende ensretting av barnehageforskningen med fokus på store evidensbaserte studier, forteller dosent og ekspert på pedagogisk småbarnsvitenskap(0-3 år) Ninni Sandvik ved HiØ.

– I fremtiden vil vi trenge flere ulike forskningstilnærminger og perspektiver for å øke vår innsikt i pedagogiske prosesser i barnehagen, forteller Sandvik.

Ann Merete Otterstad fra HiOA, Camilla Andersen fra INN og Ninni Sandvik fra HiØ har tatt initiativ til prosjektet og mener at forskningsmiljøene i Norge har mye å hente ved å samarbeide med forskere fra Nord-Amerika.

– Gjennom samarbeidet og felles forskningsprosjekter vil vi sammen kunne komme frem til nye teoretiske og vitenskapelige metoder innen utdanningsforskning, sier Sandvik.

Besøk av Nord-Amerikansk forsker

 Den profilerte og nytenkende nordamerikanske forsker Alecia Youngblood Jackson, fra Appalachian State University, var denne uken på besøk på Høgskolen i Østfold.

– Møte med Jacson gir norske studenter og forskere en unik tilgang til nordamerikansk forskning, det bidrar til nettverksbygging og åpner muligheter for nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, forteller Sandvik.

– Alecia er for tiden spesielt opptatt av forskningsmetodologi og tenker med den franske filosofen Gilles Deleuze for å utfordre «sunn fornuft» om forskning, sier hun.

Under Jackson sitt opphold ble det arrangert felles seminar for forskningsgruppene fra de tre høgskolene, for at forskerne fra Norge og USA kunnet bli bedre kjent og utforske muligheter for fremtidig samarbeid. Jackson møtte også masterstudenter i Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år).

 Jackson reiste videre til Oslo, for å forelese og lede en tilsvarende workshop sammen med to forskere fra Storbritania for studenter og forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen Innlandet. 

– Våren 2018 får vi besøk av professor Mirka Koro-Ljungberg fra The Mary Lou Fulton Teachers College at Arizona State University. Programmet for dette besøket er ikke ferdig lagt, men vi tenker oss et tilsvarende opplegg med henne. Hun fokuserer særlig på innovative metoder og deltakerstyrte metodologier, sier Sandvik.

Ann Merete Otterstad and Camilla E. Andersen, som er to av initiativtakerne til samarbeidet med de utenlandske forskerne, er begge redaktører for tidsskriftet Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM). De nordamerikanske forskerne vil derfor bli invitert til å være gjesteredaktører for to spesialnummer av tidsskriftet, med fokus på forskningsmetodologiske aspekter som kommer frem i løpet tiden gjesteforskerne er i Norge.

– Dette åpner for at både forskere ved HiØ og masterstudenter gis muligheter for å publisere fagfellevurderte tekster både individuelt og i samarbeid med andre, forteller Sandvik.

Ninni_Sandvik.jpg

Ninni Sandvik, dosent ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold.

Se faglig profil