Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole, samt relevante videre- og masterutdanninger til disse yrkene. Våre nettstudier organisert som MOOC (Massive Open Online Courses) innenfor IKT er svært populære. Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i ni tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.
Stor begeistring for MOOC-konferansen

Publisert: 13.04.2016 14:35 av Mari Kristine Buckholm

75 deltakere fra høgskoler og universiteter i hele landet besøkte i dag Remmen Kunnskapspark for å lære mer om supertrenden Massive Open Online Courses.

MOOC Unconference i Remmen Kunnskapspark

VELLYKKET KONFERANSE: 75 deltakere fra hele landet delte sine MOOC-erfaringer med hverandre. Alle foto: Bård Halvorsen/Høgskolen i Østfold

– Jeg synes det er utrolig interessant og lærerikt. Midt i blinken i forhold til det jeg jobber med, forteller Rigmor Furu ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), en av deltakerne på MOOC Unconference i Remmen Kunnskapspark.

– Mange gode råd

Hun har reist helt fra Tromsø for å ta del i erfaringsdelingen omkring konseptet Massive Open Online Courses. Det er Høgskolen i Østfold og Norgesuniversitetet som arrangerer konferansen. 

– Vi holder på å utvikle MOOC-er hos oss. Alt det ekspertene tar opp, er akkurat det jeg ønsker å høre om, påpeker Furu. Hun fortsetter:

– Jeg har allerede fått mange gode råd og vi har delt erfaringer. Det er mye av dette jeg kan ta med hjem. Vi holder på å utvikle en internasjonal MOOC i emnet Nursing Traditions innenfor sykepleie, og jeg vil ta med meg veldig mange aspekter herfra.

Telefon.jpgTOK LÆRDOM: Deltakerne på den tredje nasjonale MOOC-konferansen i Norge ønsket å suge til seg mest mulig kunnskap.

Fra hele Norge

Før konferansen fortalte initiativtaker og høgskolelektor ved HiØ, Magnus Nohr, at målgruppa er alle som jobber med nye undervisningsformer ved universiteter og høgskoler i Norge. Det ble til slutt 75 påmeldte fra hele landet.

– Det er veldig spennende å høre fra så mange som har prøvd ut nettbasert undervisning – fra forskjellige ståsteder og de ulike fagdisiplinene. Man ser både sammenfallende likheter, men også hvordan vi gjør ting forskjellig, sier Nohr. 

Som til tross for sine organisatoriske oppgaver, har tilegnet seg mye nytt i løpet av dagen. 

– Jeg har absolutt lært noe, og jeg håper og tror at deltakerne har fått en nyansert framstilling av dette her. Spesielt grenseområdet mellom teknologiske løsninger versus pedagogisk riktig tilnærming.

– Absolutt verdt det

Rigmor Furu angrer ikke på at hun tok den lange turen til Halden.

– Jeg er opptatt av pedagogisk design. Hvordan man kan gjøre dette på ulike måter og få til variasjon. Da er det viktig å se og høre og lære om ulike måter å gjøre det på fra andre. Det var absolutt verdt det å komme hit. Vi har også fått lære Halden å kjenne, og har blant annet besøkt festningen, røper Furu og smiler.

Ekspertpanel.jpgENGASJERTE: Ekspertpanelet har jobbet med MOOC-er i flere år, og delte sine beste råd med forsamlingen.

Disse utgjorde MOOC-ekspertpanelet:

Ekspertgruppa_montasje.jpgEKSPERTENE: Denne gjengen fortalte hvordan man kan tilby vellykkede MOOC-er ved sin høgskole eller sitt universitet. Fotomontasje: Bård Halvorsen/Høgskolen i Østfold

Relevante linker: 

IKT for lærere

MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi - #IKTMOOC2016

MOOC: Pedagogisk bruk av IKT - #IKTPEDMOOC