Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole, samt relevante videre- og masterutdanninger til disse yrkene. Våre nettstudier organisert som MOOC (Massive Open Online Courses) innenfor IKT er svært populære. Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i ni tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.
Karrieredager ved HiØ

Publisert: 18.01.2017 14:35 av Nina Skajaa Fredheim

Den 26. januar er det karrieredag ved studiested Halden og den 2. februar ved studiested Fredrikstad.

KarrieredagHalden2012a.jpg

Høgskolen i Østfold har forskjellige karrieredager ved de forskjellige studiestedene og mot forskjellige studentgrupper.

Karrieredagen ved studiested Halden 26. januar

Høgskolen i Østfold, studiested Halden arrangerer årlig karrieredag for studenter tilknyttet avdelingene for lærerutdanning, informasjonsteknologi og økonomi, språk og samfunnsfag.

Program for karrieredagen 26. januar finner du her.

Karrieredag ved studiested Fredrikstad 2. februar

Dette er en årlig og svært populær begivenhet ved Avdeling for ingeniørfag. Potensielle arbeidsgivere står på stand i høgskolens lokaler.

Her finner du mer informasjon om karrieredagene ved begge studiedsteder