Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole, samt relevante videre- og masterutdanninger til disse yrkene. Våre nettstudier organisert som MOOC (Massive Open Online Courses) innenfor IKT er svært populære. Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i ni tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.
Markerer kvinnedagen 8. mars

Publisert: 01.03.2017 08:45 av Nina Skajaa Fredheim

Hvorfor er utdanning for kvinner og jenter livsviktig under kriser? Hvordan er det å være kvinne og leder i dagens Norge? Og hvordan får vi flere kvinner til å velge realfag? Dette er blant temaene som blir belyst av foredragsholdere under markeringen i biblioteket på Remmen. Arrangementet er åpent for alle.

Kvinnedagen-8.-mars_2017.jpg

Åshild Eliassen i Tsjad, hvor hun jobbet med flyktninger fra Darfur. Foto: Privat.

Avdeling for lærerutdanning v/ Dekan Unni Hagen inviterer til markering av DEN INTERNASJONALE KVINNEDAGEN

P R O G R A M

Link til event på Facebook: https://www.facebook.com/events/1283218745098877/

Ta med matpakka og spis i biblioteket. Servering av frukt, kake og kaffe. Menn, kvinner, barn, gamle, studenter, ansatte og alle andre er velkomne!