Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole, samt relevante videre- og masterutdanninger til disse yrkene. Våre nettstudier organisert som MOOC (Massive Open Online Courses) innenfor IKT er svært populære. Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i ni tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.
Danser med lærerstudenter

Publisert: 08.03.2017 11:00 av Bård Halvorsen

Livlig i klasserommet: 500 elever fra 11 ungdomsskoler tar egne kropper og hverandre kreativt i bruk sammen med tre dansere og 70 lærerstudenter fra Høgskolen i Østfold (HiØ). Bonus: Verktøy for læring – og stole på egen kropp.

Bildet viser to elever fra ungdomsskolelever som øver inn en danseforestilling i et klasserom.

KROPP I ROM: Elevene Tiril og Victoria øver her inn bevegelser som på kort tid blir en form for dans til musikk foran klassekameratene. Alle foto: Bård Halvorsen, HiØ

Forleden så vi kreativ utnyttelse av kropper og klasserom hos 10B på Strupe:

• 15 forestillinger skapt av 26 elever, en lærerstudent, lærer og tre dansere
• To og to opp fra gulv, til sittestilling, videre til stående posisjon og tilbake
• Alle bevegelser i ”egne rom”, avgrenset med teip rundt skolepulten

Først uten musikk, så med + respons fra publikum = 2 timer å lære mye av!

Vi fulgte studentene fra HiØs drama- og idrettssal, til ungdomsskolen.

Prosjekt KROM (kropp i rom)

– KROM er et samarbeid mellom grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold, Rom for Dans (Oslo), Høyskolen for dansekunst og Den kulturelle skolesekken i Østfold, sier Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brenne Bjørnstad fra HiØs Avdeling for lærerutdanning.

– Ved å innføre prosjektet «KROM på tvers» i det obligatoriske faget Pedagogikk og elevkunnskap, lærer nå alle studentene ved HiØ å planlegge og gjennomføre undervisning med vekt på estetiske prosesser (KROM), forteller Karlsen.

IdaRomForDans.jpg

Her viser danseren Ida elever og studenter hvordan de kan bevege seg rundt i sine nye rom.

Kropp er topp!

KROM har som grunnleggende filosofi at alle mennesker er unike. Uansatt alder og kjønn, så uttrykker vi våre følelser forskjellige, ut fra hvem vi er og hva vi gjør sammen med andre.

Danserne Ida, Hanne og Maaike viste elevene på Strupe ungdomsskole fine eksempler på hvordan våre kropper sender ut ulike signaler, og hvordan vi tolker disse forskjellige ut i fra egne referanser og synsvinkler. Likeså at vi alle har behov for et viss privat rom rundt oss.

IdaOgMaaikeRomForDans.jpg
Her viser danserne Ida og Maaike hvordan hode, nakke og kropp kan uttrykke ulike følelser.

Og fremfor alt viste kunstnerne fra Rom for dans at kropp i bevegelse med musikk skaper glede.

Unge kropper i balanse mot mediepress

Kroppen er i dag ekstremt eksponert i reklame og medier.

– Kroppen ”skal” trenes og perfeksjoneres og kan lett bli et objekt som modelleres, manipuleres eller iscenesettes med ulike virkemidler. I arbeidet med KROM spør vi: hva er kropp, eller hva kan en kropp være, og hvordan kan kroppen erfare, møte og ”brukes” til å uttrykke hvem vi er, sier Caroline Wahlström Nesse fra Rom for Dans.

– KROM gir økt kompetanse om rom, kommunikasjon, kreativitet og kunst, der inkludering og mangfold er sentrale stikkord, forklarer Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre fra Rom for Dans.KroppiRomDramasalGruppaBW.jpg

Disse to bildene (over og under) fra lærerstudentenes øvelser sammen med danserne i høgskolens dramasal i Halden.

KroppiRomDramasalBW.jpg

HiØs lærerstudent Jørgen Nilsen på Strupe ungdomsskole (bildene nedenfor).

JorgenNilsen1GLU.jpg

Jørgen i ligge-/sitte- og ståposisjon sammen med Ida og Mira.

KROMstart4BW.jpg
Danser Ida øver med studentene i idrettshallen.

TirilSluttposisjon.jpg

Alle elevene måtte velge en sluttposisjon: Tiril ”knipset bilder” av medelevene.

TapeFigureriNettet.jpg

KROM i klasserom ble her avrundet med samling og analyse av ”kroppene” elevene skapte med teip.

Østfold med siden 2015

KROM er en kunstpedagogisk metode for skoleverket, utviklet av Rom for Dans i møte med 2.500 barn og unge i Oslo-skolen så langt.

Ved Høgskolen i Østfold startet KROM-prosjektet allerede i 2015 med at 4. års lærerstudenter deltok i et pedagogisk verksted sammen med 4. klassinger fra Hjortsberg skole.

Erfaringene var så positive at KROM i år er blitt en del av emnebeskrivelsen i faget Pedagogikk og elevkunnskap for alle førsteårs grunnskolelærerstudenter på 5-10. ved Høgskolen i Østfold. KROM, i årets utgave, har også Den kulturelle skolesekken Østfold med som samarbeidspartner, noe som er helt nytt i norsk sammenheng.

– Det at opplæringa i skolen skal åpne dører mot verden og fremtiden, gjør at den kulturelle skolesekken finner sin naturlige plass, sier Bjørn Gunnar Otten. I Østfold er han turnéansvarlig for Den kulturelle skolesekken (DKS).
Elevene får via DKS et et profesjonelt kunst- og kulturtilbud på skolen. Og de gjøres kjent med ulike kunst- og kulturuttrykk, deriblant scenekunst og dans.
Bjørn Gunnar Otten og Johannes Fredrik Hafnor, leder for Kulturformidling i Østfold er glade for at Karlsen og Bjørnstad ved grunnskolelærerutdanningen ved HiØ har satt DKS på dagsorden og innlemmet det i sin opplæring slik at lærerstudenter kan få kjennskap til DKS før de kommer ut i skolen som ferdig utdannede lærere.

– Målet med dette tverrinstitusjonelle samarbeidet er nettopp å styrke møtet mellom den profesjonelle kunsten og skolens hverdag, sier Bjørnstad.– For å dokumentere effekten av dette nye sambeidet, blir KROM-prosjektet forsket på videre, avslutter Kristine Høeg Karlsen fra Høgskolen i Østfold.

Aktuelle lenker

Lærer- og pedagogiske utdanninger ved Høgskolen i Østfold
Alle studier ved Høgskolen i Østfold