Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole, samt relevante videre- og masterutdanninger til disse yrkene. Våre nettstudier organisert som MOOC (Massive Open Online Courses) innenfor IKT er svært populære. Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i ni tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.
Lærer ved å gjøre

Publisert: 16.03.2017 13:45 av Bård Halvorsen

Unge nyskapere: Dette skoleåret har 1000 elever i Østfold skapt egne bedrifter. Disse har ungdommene utviklet selv, med støtte fra lærere, lærerstudenter og lokalt næringsliv veiledet av Ungt Entreprenørskap og Høgskolen i Østfold.

Bildet viser: Elever fra Fredrikstad vant fylkesfinalen i Ãstfold og fÃ¥r delta i NM i Ungdomsbedrift

VANT I ØSTFOLD:  Elever fra Fredrikstad vant i går fylkesfinalen og får delta i NM i Ungdomsbedrifter for sin oppfinnelse av stropper for Apples løse ørepropper.
Foto: Wenche Wærner, Ungt Entreprenørskap (UE)

Ungt Entreprenørskap har sett nye muligheter blant de unge i snart 20 år.

Høgskolene kom midtveis aktivt med i dette arbeidet da to ulike regjeringer bestemte at ”entreprenørskap i utdanningssystemet skal fornye opplæringen” – sågar ”fostre kreativtet og nyskapning”.

– HiØ har kommet lengst med entreprenørskap

Da ansatte fra Ungt Entreprenørskap fra hele landet var samlet til ”Forum for lærerutdanning” 8-9. desember 2016, fikk Høgskolen i Østfold ros fra flere.

Til denne samlingen var Magne Skibsted Jensen fra Avdeling for lærerutdanning ved HiØ og Irene Bergsland fra UE-Østfold invitert for å presentere hvordan entreprenørskap er blitt en del av grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold.

MangneSkibstedJensenogIreneBergsland.jpg

– Studentene ved HiØ er priviligerte som får entreprenørskap på vitnemålet. Skolene etterspør nemlig denne kompetansen, sier Irene Bergsland, som vi her ser sammen med Magne Jensen. Foto: Ungt Entreprenørskap, Østfold

– For å skape morgendagens pedagogikk trenger vi en diskusjon om undervisningskvalitet og hvordan lærere og studenter skal kunne samarbeide om å løse skolens samfunnsoppdrag, sa Magne Jensen fra HiØ på landskonferansen til Ungt Entreprenørskap. Han presenterte også HiØs nye 5-årige masterstudier, og viste til at entreprenørskap også er forankret i de nye og framtidige grunnskolelærerutdanningene.

I dag har Magne Jensen vært jurymedliem under fylkesmessen for elevbedrifter i Østfold.

– Lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold er helt klart kommet lengst i Norge med entreprenørskap innen grunnskolelærerutdanningen. Dette gjøres på en forbilledlig måte gjennom et tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap Østfold og med praksisskolene i fylket, sier Helge Gjørven, pedagogisk rådgiver for Ungt Entreprenørskap.

Håper HiØs modell blir mal for lærerutdanninger

HelgeGjorven.jpg

– Med Høgskolen i Østfold som en spydspiss i dette arbeidet innen lærerutdanning håper vi at modellene og erfaringene fra Østfold kan bli en mal også for andre lærerutdanninger i landet, tilføyer Helge Gjørven fra Ungt Entreprenørskap (UE). Foto: UE

Ungt Entreprenørskap er en landsomfattende ideell organisasjon som ble etablert 21. oktober 1997. Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanning og tilbyr et tyvetalls ulke programmer fra grunnskole til høyere utdanning.

UngtEntreprenorskap2013.jpg
– Vi heier på skaperglede, sa Kathrine Thallis til NRK Østfold i dag morges. Hun er rådgiver for Ungt Entreprenørskap i Østfold og har kurset mange lærerstudenter fra HiØ de siste årene. Arkivf
oto: Bård Halvorsen, HiØ

– Vi tilbyr kurs, veiledning og støtte til bedrifter og lærere, slik at man kan drive med entreprenørskap i skolen, sa Kathrine Thallis etter å ha gratulert gårsdagens unge vinnere fra Hans Nielsen Hauge videregående skole i Fredrikstad.

Roser lærerne i Østfold

– Jeg er imponert over elevene - og jeg blir rett i ryggen når jeg ser hvilken jobb lærerne legger ned. Lærerne som jobber med dette tør å gå utenfor sin egen komfortsone og velger undervisningsmetoder som er relevante og tidsriktige. Kvaliteten på ungdomsbedriftene blir høyere år for år, takket være dyktige og engasjerte lærere, sier Kolbjørn Røstelien, styreleder i Ungt Entreprenørskap Østfold og som til daglig jobber for Sparebank 1 Østfold Akershus.

Aktuelle lenker

Lærer- og pedagogiske utdanninger ved HiØ

Alle utdanninger ved Høgskolen i Østfold

Ungt Entreprenørskap, Østfold