Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole, samt relevante videre- og masterutdanninger til disse yrkene. Våre nettstudier organisert som MOOC (Massive Open Online Courses) innenfor IKT er svært populære. Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i ni tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.
Tok over skole på Gran Canaria

Publisert: 03.04.2017 12:15 av Bård Halvorsen

22 studenter fra Høgskolen i Østfold tok ei uke over all undervisning for de eldste elevene i den norske skolen Colegio Noruego på Gran Canaria. Hva studentene rapporterer: – Takk for at dere tok oss med på dette eventyret!

PpuGranCanaria1.jpg

”MORO OG LÆRERIKT”: HiØs studenter og ansatte ble godt mottatt i Spania. Foto: Espen Braaten


De 22 studentene utdanner seg på studiet praktisk pedagogisk utdanning til å bli lærere.

En hel uke fikk de ansvar for elevene fra 5. år i grunnskolen til 3. år i videregående skole.

Slik lød meldingen fra Colegio Noruego til deres egne samarbeidspartnere da studenter og lærere fra Høgskolen i Østfold ankom Gran Canaria:

«I dag skjedde det et spennende vaktskifte på skolen vår. Mens vi som til vanlig er å se på Colegio Noruego skal kurses sammen med lærere fra de andre norske utenlandskolene i Europa, overtar studenter fra Høgskolen i Østfold ansvaret for skolen…Vi føler oss absolutt trygge på at elevene er i de aller beste hender denne uka… At de kan overta en hel skole en uke er uvurderlig praksis de ikke kan la gå fra seg…» (Hentet fra skolens nettside 09.10.2016)

Her følger en rapport fra HiØs lærere og deltakende studenter fra PPU deltid, 2015-17.

Rapport fra Gran Canaria: ”Ei uke som løftet oss alle”

Lørdag 10. oktober dro 22 studenter, tre lærere og prosjektleder ned for å gjennomføre en praksisuke helt annerledes enn noe annet i et vanlig studium. Vi var spente!
Skolen hadde gitt studentene et tema for uken: «Likheter og ulikheter mellom Gran Canaria og Norge».

PpuGranCanaria4.jpg

Studentene lagde samarbeidsgrupper ut fra hvilket klassetrinn de ville inn på og forberedte tema innenfor de fagene de kunne dekke for å jobbe sammen med elevene.

Studentene fikk lange dager med etterarbeid og forberedelser på kveldstid, men allikevel: «Vi snakket om det flere av oss. En sånn uke løftet jo hele studiet.» (Student)

Uke med svært god lærerdekning

En skoleovertakelse gir en mulighet for studenter til å få fag, didaktikk og pedagogikk ut i «virkeligheten». De utfordres på å planlegge, gjennomføre, evaluere og ikke minst fungere sammen med elever og som et team i ulike undervisningssituasjoner.

Lærerne fra høgskolen fungerte denne uken som veiledere og forelesere for studentene og hadde det overordnende lederansvaret for skolen mens det var studentene som ledet undervisningen.

Ved å ha veiledere tilstede fikk studentene en optimal læringssituasjon og elevene fikk jobbe i prosjekt med særdeles god lærerdekning. I praksis betydde det forberedelser sammen med elevene første dag, ut i ulike læringsaktiviteter i løpet av uken og avslutning av tema på siste dag.

PpuGranCanaria3.jpg

Siste dagen var det også felles volleykampturnering for alle i videregående og felles dans for elever og lærere i barne- og ungdomskolen.

Kan slike praksisuker i utlandet være noe som bør gis som et tilbud i lærerstudiet?
Ett svar: «Jeg vil ikke vært den uken foruten. Jeg lærte masse.» (Student)

Forskning og nye erfaringer

For å gå i dybden på studentenes læring ble det satt i gang et forskningsprosjekt som har arbeidstittelen «Ledelse og læring». Hensikten er å hente inn informasjon om hvordan studentene opplevde sin egen læring, hva læring er i praksis og dermed verdien av å gjennomføre en skoleovertakelse.

Å få prøve seg «i det virkelige liv» med et slikt prosjekt som en skoleovertakelse er, viser seg å være udiskutabel ut fra studentenes refleksjoner.


• Elevene var veldig fornøyde med å få «en annerledes» uke, og som også ble knyttet til deres læreplaner og læringsmål.
• Studentene var opptatt av hvilke muligheter og utfordringer det var på en norsk skole i utlandet. Internasjonalisering kom naturlig på agendaen når studenter og veiledere hadde samling før og etter skoledagen.

Studentene gir tilbakemelding i sine praksisrapporter:

«Selv om samarbeidet vårt kunne være krevende, så er jeg glad for erfaringene og lærdommen det har gitt. Vi ble en mye mer sammensveiset gjeng. Kan absolutt anbefales å gjøre igjen.»

«Uken bød på en variert læring med mange utfordringer både for elever, studenter og veiledere. Den ble toppet med humor, mye glede og høy aktivitet for alle involverte. Mange av elevene var skeptiske da uken begynte, bare nye lærere overalt, men på fredagen kom det frem mye begeistring i tilbakemeldingene.»

Faglig og sosialt ansvar

Studentene fikk mange utfordringer med hensyn til å planlegge undervisning som et prosjekt, legge til rette for læring hos elevene og samarbeide godt dem imellom. Dette krevde både et faglig og sosialt ansvar hos den enkelte.

– Dette har vært moro! Moro og lærerikt!! Det skaper gode erfaringer, minner og inspirasjon for et langt lærerliv!


PpuGranCanaria5.jpg

«En flott uke med gode sluttprodukt og fine tilbakemeldinger fra fornøyde elever. Mange sier at viktig læringsmål ble gjennomgått og at de er blitt bedre kjent med Norge og Spania/GC. Det ble klemming i klasserommet og jeg gråt en skvett. Jeg var blitt så glad i elevene og teamet mitt», skriver en student.

Takk til den norske skole på Gran Canaria, Colegio Noruego!
Fra studenter og lærere på PPU-studiet ved Høgskolen i Østfold

Tekst: Heidi Regine Bergsager
Fotograf: Espen Braaten