Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole, samt relevante videre- og masterutdanninger til disse yrkene. Våre nettstudier organisert som MOOC (Massive Open Online Courses) innenfor IKT er svært populære. Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i ni tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.
Naturfag over landegrensene

Publisert: 21.04.2017 09:55 av Bård Halvorsen

Denne uka er Høgskolen i Østfold vertskap for et undervisningsprosjekt som samler lærerutdannere, praksislærere og studenter fra Belgia, Danmark, England og Norge. Prosjektet er finansiert gjennom programmet Erasmus + Strategisk Partnerskap.

Bildet viser  lærerutdannere, praksislærere og studenter fra Belgia, Danmark, England og Norge.

Noen av deltakerne fra ukens samling ved Høgskolen i Østfold, studiested Halden.

– Dette dreier seg om et 3-årig prosjekt med utprøving av tverrfaglig undervisning der uteskole og bruk av nærmiljøet koples med naturfag, kunst & håndverk, språk og digital læring, sier førstelektor Odd Eriksen fra Avdeling for lærerutdanning.

UTVIKLER DIGITAL LÆRING

Hensikten med prosjektet er å utvikle digital læring på tvers av grenser; fysiske, faglige, språklige og kulturelle – for å fremme samarbeidslæring over landegrenser.

– Våre 6 studenter fra 4. året på grunnskolelærerutdanningen 1-7 skal blant annet ut på orrhaneleik sammen med sine nye internasjonale samarbeidspartnere. Denne internasjonale gruppen bruker samlingen på Remmen til å uvikle en MOOC basert på erfaringene med undervisningssamarbeid dette studieåret. HiØ samarbeider med Spetalen skole i Råde når det gjelder utprøving av undervisningsopplegg, sier Odd Eriksen.

Forskerne, lærerne og studentene som deltar på Erasmusprosjektet «Digital Learning across Boundaries (DLaB)» kommer fra Brügge, Ålborg, Northhampton og Østfold.

Samlingen i Halden varer fram til og med lørdag.

Aktuell lenke:

Digital Learning across Boundaries